AangeSTIPT

De nieuwe UBO-registratieplicht, wat moet u weten?

Op 27 september 2020 treedt de nieuwe UBO-registratieplicht in werking. Vanaf dat moment zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om hun UBO’s te registreren in het UBO-register. 

24 september 2020

Kun je door verjaring eigenaar worden van een stuk grond?

Met enige regelmaat komt het voor dat er discussie ontstaat over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond. Het gaat dan bijvoorbeeld om een strook grond aan de rand van een perceel die al jaren deel uitmaakt van de tuin, terwijl ...

18 september 2020

Seminar 'contracteren en incasseren': meld u snel aan!

Op 1 april jongstleden stond het seminar 'contracteren en incasseren' gepland. Helaas kon dit seminar in verband met de situatie rondom COVID-19 geen doorgang vinden. Uiteraard is de corona-periode nog niet voorbij, maar i...

17 september 2020

NOW 3.0.: de belangrijkste wijzigingen

Er komt een derde steunpakket voor ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis. Over ongeveer twee weken zal het steunpakket, waaronder NOW 3.0, in werking treden en langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend.

18 september 2020

Uw aannemer is failliet terwijl uw woning nog niet is afgebouwd. Wat nu?

Kopers van nieuwbouwwoningen in de Almeerse wijk Oosterwold zitten met hun handen in het haar. Twee jaar na de start van het project, waarin hun droomhuis gerealiseerd zou worden, is het slechts een nachtmerrie geworden. 

24 september 2020

Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0

Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0 De geruchten gaan al langer, maar sinds vandaag is er iets meer duidelijkheid over het derde steunpakket voor ondernemers die zijn geraakt door de coronacrisis. Het ...

26 augustus 2020

Tijdelijk voordeel kopen op afbetaling: kabinet verlaagt rente

Koop op afbetaling is voor veel mensen een aantrekkelijke optie voor het kopen van dure producten of goederen. Vanaf 10 augustus jl. heeft minister van Financiën het maximale rentepercentage voor aankopen op afbetaling verlaagd van 14 ...

24 augustus 2020

Ontslag op staande voet en loonstop wegens niet-werken door corona

Op 27 juli jl. heeft de rechtbank een interessante uitspraak gedaan over het thuisblijven van een werknemer vanwege de coronamaatregelen. In deze kwestie is de werknemer, met een kind en chronisch zieke vrouw, op staande voet ontslagen...

13 augustus 2020

Overdraagbaarheid en verpandbaarheid van vorderingen

De overdracht van een vordering (cessie) of de verpanding van een vordering is in beginsel mogelijk.  Voor de cessie of de verpanding is geen medewerking van de debiteur nodig.

6 augustus 2020

Onbekende ‘no risk polis’ kan de werkgever veel geld besparen

Veel werkgevers zijn niet bekend met de zogenaamde 'no risk polis'. In 2018 had slechts 52% er weet van, zo bleek toen uit onderzoek[1]. Een gemiste kans, want de no risk polis kan de werkgever veel geld besparen. STIPT. licht dit t...

5 augustus 2020

Coronacrisis: is een tweede golf ook een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW?

De coronacrisis heeft gezorgd voor een heel andere realiteit dan dat iemand enige maanden geleden had kunnen voorzien. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld niet aan hun leveringsverplichtingen voldoen omdat de productie van bepaalde p...

3 juli 2020

Tijdelijk stopzetten van bedrijfsvoering vanwege coronamaatregelen: recht op huurprijsvermindering?

Een vraag die in de praktijk naar aanleiding van de coronacrisis is opgekomen is of (horeca)bedrijven die hun bedrijfsvoering tijdelijk hebben moeten stopzetten, recht hebben op huurprijsvermindering. Het recht op huurprijsvermindering kan ...

3 juli 2020

Ook na 1 juni 2020 nog oppassen met bedrijfseconomisch ontslag!

Met ingang van 1 juni jl. is het tweede tijdvak voor de NOW-regeling (NOW 2.0) ingetreden en bevat een aantal nieuwe voorwaarden. Eén van die nieuwe voorwaarden ziet op de boete die is gesteld op bedrijfseconomisch ontslag. Onder NOW...

1 juli 2020

Wetswijzigingen 1 juli 2020

Vanaf vandaag krijg je mogelijk te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Het partnerverlof wordt bijvoorbeeld uitgebreid, ook komt er een verhoging van het minimumloon en dagloon. Daarnaast krijgen werknemers uit andere EU-lidstaten die vo...

1 juli 2020

NOW 2.0

Vanmiddag heeft het kabinet de inhoud van een tweede steunpakket aangekondigd voor ondernemers die financiële problemen hebben door Covid-19. Dit steunpakket volgt op het eerste steunpakket dat geldt tot 1 juni a.s. STIPT. heeft de nie...

3 juli 2020

Coronacrisis: veranderingen voor de huur van woonruimte

De coronacrisis roept veel vragen op. Ook voor huurders en verhuurders van woonruimte. Kan een huurder bijvoorbeeld uit zijn huis gezet worden, als hij de huur niet kan betalen? En hoe dient te worden omgegaan met tijdelijke huurovereenkoms...

12 mei 2020

Update noodregeling compensatie loonkosten

Zoals bekend, heeft de overheid een noodregeling aangekondigd om werkgevers te ondersteunen in de loonkosten gedurende de coronacrisis. Inmiddels zijn ook de voorwaarden van de regeling bekend gemaakt. Er kan nu nog geen beroep op worden ge...

1 april 2020

Verlenging tijdelijke dienstverbanden in tijden van coronacrisis

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. Er heerst veel onzekerheid en onduidelijkheid. Dit heeft ook gevolgen voor de verhouding tussen werkgever en werknemer. Een lastige kwestie is nu bijvoorbeeld de verlenging van arbeidscontracte...

30 maart 2020

Betalen van huur terwijl uw winkel of bedrijf gesloten is?

Mogelijk ziet u uw omzet snel dalen als gevolg van de coronacrisis. Misschien heeft u zelfs uw zaak moeten sluiten. Het einde van de maand nadert, zo ook de betaling van de huur. Als huurder is momenteel een van de meest prangende vragen of...

27 maart 2020

Selectief betalen in Coronatijd

Veel ondernemers zien in deze Coronatijd hun omzet in meer of mindere mate teruglopen, terwijl de kosten blijven doorlopen. Hoe om te gaan met crediteuren wanneer er sprake is van liquiditeitskrapte?

27 maart 2020

Liquiditeitsproblemen door Corona: alle maatregelen voor u op een rij!

Om u als ondernemer bij te staan heeft de overheid diverse (nood)maatregelen getroffen in de vorm van kredietregelingen, uitstel van betaling en andere tegemoetkomingen.  Wellicht ziet u door al deze maatregelen het ‘bos’ n...

7 september 2020

Samengevat: contractuele gevolgen Coronavirus

De contractuele gevolgen van het Coronavirus Het coronavirus COVID-19 slaat wereldwijd om zich heen. Goederen zijn tijdelijk niet leverbaar, bedrijven sluiten uit voorzorg hun deuren, evenementen worden op het laatste moment geannuleerd ...

24 september 2020

Buitengerechtelijke vernietiging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrog

Stelt u zich voor, een werknemer solliciteert bij uw onderneming en stuurt zijn CV. U neemt de werknemer aan op basis van zijn ‘mooie’ cv. Na 5 maanden ontdekt u dat deze werknemer heeft gelogen in zijn CV; onder andere over zij...

5 maart 2020

Bedrijven in de problemen door het corona-virus krijgen financiële hulp

Bedrijven in de problemen door het corona-virus krijgen financiële hulp Nederlandse bedrijven importeren voor zo’n 40 miljard euro per jaar aan goederen uit China. De uitbraak en verspreiding van coronavirus verstoort het werk...

29 september 2020

Internationale incasso; Europees betalingsbevel

Internationale incasso; Europees betalingsbevel Buitenlandse debiteur betaalt niet U kent het wel. U levert vlekkeloos zaken of diensten aan een klant buiten Nederland. De klant is tevreden, maar betaalt niet. Na wat telefoontjes en e-m...

17 februari 2020

Ontbijtseminar contracteren en incasseren

Tijdens het ontbijtseminar op 1 april geven mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot de belangrijkste tips & tricks om effectief te contracteren en incasseren in binnen- en buitenland. Na afloop bent u zich bewust van de veelvoorko...

13 februari 2020

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat betekent dit voor u?

Wet Kwaliteitsborging voor bouwen, wat betekent dit voor u? De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) treedt op 1 januari 2021 in werking. Diverse ontwikkelingen in de bouwsector hebben ertoe geleid dat er een grotere behoefte is on...

10 februari 2020

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar…

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar… Afgelopen donderdag kwam Commissie - Borstlap met een advies over de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor iedereen zal er iets veranderen, ...

27 januari 2020

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?  Op 29 mei jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt vo...

20 januari 2020

AangeSTIPT - Personeelslasten voor de werkgever in zwaar weer

Wanneer een werkgever met financiële tegenslag te kampen heeft, vormen de personeelskosten vaak een bottleneck. Onder omstandigheden kan het UWV de loonbetalingsverplichtingen overnemen, maar daarmee is de werkgever die een faillisseme...

16 december 2019

AangeSTIPT - Ingebrekestelling en verzuim

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin een schuldenaar een laatste kans wordt gegeven om zijn contractuele verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Pas als de schuldenaar dat nalaat is hij in verzuim. Al...

11 december 2019

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. geeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid over ‘slapende dienstverbanden’.  Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 in werking is getreden, moeten werkgevers bij opzegging van een dienstverba...

28 november 2019

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB): zo zit het!

Wet Arbeidsmarkt in balans, zo zit het! Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking waardoor veel regels rond arbeidscontracten en ontslag gaan veranderen. Op dit moment hebben werknemers met een v...

17 september 2020

Bedrijfsportret in regionaal magazine de Olivier

De Olivier is hét tweejaarlijkse magazine van de Bommelerwaard. Een bundeling van speciaaltjes: Bommelse bedrijven en locaties met een bijzonder verhaal. STIPT. heeft meegewerkt aan een artikel in de editie van oktober 2019. ...

30 september 2019

Stroomversnellingsdag 10 oktober 2019

Op 10 oktober organiseren wij samen met onze partners van de Zaakversnellers de derde Stroomversnellingsdag bij het Van der Valk Hotel in Zaltbommel. De Stroomversnellings- dag is ontwikkeld voor ondernemers die hun bedrijf willen laten gro...

30 september 2019

Een nieuwe website voor STIPT.

Onze vorige website werd gelanceerd bij het ontstaan van STIPT in 2016. Nu de organisatie groeit, tijd voor een nieuwe site! Niet alleen met stijlvolle lay-out en mooie beelden, maar ook up-to-date en alle informatie om onze cliën...

30 september 2019

Contact opnemen