AangeSTIPT

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar…

Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar… Afgelopen donderdag kwam Commissie - Borstlap met een advies over de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor iedereen zal er iets veranderen, ...

27 Januari 2020

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?

Bouwsector in de ‘problemen’ door stikstof: wie betaalt het gelag?  Op 29 mei jl. oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt vo...

20 Januari 2020

AangeSTIPT - Personeelslasten voor de werkgever in zwaar weer

Wanneer een werkgever met financiële tegenslag te kampen heeft, vormen de personeelskosten vaak een bottleneck. Onder omstandigheden kan het UWV de loonbetalingsverplichtingen overnemen, maar daarmee is de werkgever die een faillisseme...

16 December 2019

AangeSTIPT - Ingebrekestelling en verzuim

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin een schuldenaar een laatste kans wordt gegeven om zijn contractuele verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen. Pas als de schuldenaar dat nalaat is hij in verzuim. Al...

11 December 2019

Hoge Raad maakt einde aan slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. geeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid over ‘slapende dienstverbanden’.  Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 in werking is getreden, moeten werkgevers bij opzegging van een dienstverba...

28 November 2019

Wet Arbeidsmarkt in balans, zo zit het!

Wet Arbeidsmarkt in balans, zo zit het! Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking waardoor veel regels rond arbeidscontracten en ontslag gaan veranderen. Op dit moment hebben werknemers met een v...

28 November 2019

Bedrijfsportret in regionaal magazine de Olivier

De Olivier is hét tweejaarlijkse magazine van de Bommelerwaard. Een bundeling van speciaaltjes: Bommelse bedrijven en locaties met een bijzonder verhaal. STIPT. heeft meegewerkt aan een artikel in de editie van oktober 2019. ...

30 September 2019

Stroomversnellingsdag 10 oktober 2019

Op 10 oktober organiseren wij samen met onze partners van de Zaakversnellers de derde Stroomversnellingsdag bij het Van der Valk Hotel in Zaltbommel. De Stroomversnellings- dag is ontwikkeld voor ondernemers die hun bedrijf willen laten gro...

30 September 2019

Een nieuwe website voor STIPT.

Onze vorige website werd gelanceerd bij het ontstaan van STIPT in 2016. Nu de organisatie groeit, tijd voor een nieuwe site! Niet alleen met stijlvolle lay-out en mooie beelden, maar ook up-to-date en alle informatie om onze cliën...

30 September 2019

Contact opnemen