AangeSTIPT

Leverancier hoefde niet te waarschuwen voor ‘gevaarlijke’ machine

Wanneer er letselschade ontstaat na een ongeluk met een machine, wordt er gekeken wie aansprakelijk is. De producent of de leverancier? En wie had de gebruiker van de machine moeten waarschuwen voor de risico’s? Deze kwesti...

23 november 2022

Huurovereenkomst mag ontbonden worden na illegaal vuurwerkincident

Een huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Dat dit niet alleen binnen de muren van een huurwoning geldt, volgt uit een zaak die diende bij het gerechtshof ’s-H...

21 november 2022

Beroep op ontbreken van wil faalt: koper moet contractuele boete betalen

Wanneer de kopers zich na het tekenen van de koopovereenkomst van een huis alsnog terugtrekken, kan de verkoper aanspraak maken op het boetebeding. Dit speelde in een zaak bij de rechtbank Rotterdam. De verkoper en kope...

17 november 2022

Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding

Een postcontractueel non-concurrentiebeding is alleen geldig als het essentieel is ter bescherming van knowhow, waarbij die knowhow geheim, wezenlijk en bepaalbaar moet zijn. Dat overgedragen documenten ook algemene informatie kunnen b...

17 november 2022

Tank van privéauto volgooien met zakelijke tankpas: direct ontslagen

Eén keer maakt een werknemer onrechtmatig gebruik van de tankpas van zijn werkgever. Hij wordt op staande voet ontslagen. De kantonrechter moet oordelen of hij een ontslagvergoeding krijgt. Wanneer een man in dienst treedt bij een n...

15 november 2022

Stiefvader mag geen overeenkomst namens kind sluiten

Een stiefvader sluit namens de dochter van zijn partner een overeenkomst. De vader van de dochter wordt vervolgens als wettelijk vertegenwoordiger aangesproken om de rekening te betalen. Is hij daartoe verplicht? Een school verstrekt iPads...

8 november 2022

Opdrachtnemer hoeft niet alle Zoom-gesprekken vrij te geven

Een financieel geschil tussen twee partijen kan alleen worden beoordeeld als opnames van Zoom-besprekingen worden vrijgegeven. Een van de partijen weigert dat te doen. Kan een partij worden gedwongen om documenten of gespreksverslagen...

8 november 2022

Relatiebeding in overeenkomst is nietig: zzp'er hoeft boetes niet te betalen

Een bedrijf vindt dat een zzp'er het in de overeenkomst van opdracht opgenomen relatiebeding heeft geschonden en eist betaling van de daaraan gekoppelde boetes. Volgens de zelfstandige is het relatiebeding echter nietig, omdat het ...

7 november 2022

Bij toewijzing uittredingsvordering is niet relevant wie bevoegd is te besluiten tot inkoop eigen aandelen

De rechter heeft de bevoegdheid in geval van een geschil tussen aandeelhouders van vennootschap de andere aandeelhouders of de vennootschap te veroordelen tot overname van de aandelen van een aandeelhouder. Voor zover de veroordeling de ven...

3 november 2022

Veilingverkoop brengt voor pandeigenaar vaak minder op

Als een pandeigenaar zijn hypothecaire verplichtingen niet nakomt, kan de bank overgaan tot ‘executie’: het pand onderhands verkopen of via een veiling. Dan kan er al snel discussie ontstaan over het startbedrag op zo’n ve...

2 november 2022

Geen recht op bijzondere bijstand bij verhuiskosten

Een inkomen op bijstandsniveau voorziet in alle voorkomende algemeen noodzakelijke bestaanskosten, en alleen in bijzondere omstandigheden is aanvullend bijzondere bijstand nodig. De kosten voor de inrichting van een nieuwe woning valle...

1 november 2022

Overeenkomst ontbinden? Dat kan niet zomaar

Tijdens een bouwproject kan het nodige misgaan. Het tussentijds ontbinden van de overeenkomst is mogelijk, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Voor het ontbinden van een overeenkomst is nodig dat degene die de opdracht aanneemt &lsqu...

1 november 2022

Conflict tussen franchisenemer en franchisegever

Het is lang niet altijd duidelijk tussen welke twee partijen een overeenkomst is gesloten. En ook niet wat de precieze inhoud van de overeenkomst is. Dat leidde in deze franchisekwestie tot een conflict. Een man exploiteert een maaltijdbez...

26 oktober 2022

Appartementseigenaar is niet zomaar ook eigenaar van dakterras

Een appartementseigenaar stelt door verjaring ook eigenaar te zijn geworden van het dakterras dat jaren geleden is aangelegd op een ander appartement in hetzelfde appartementsgebouw. Wanneer de rechtbank de door hem gevorderde&nbs...

25 oktober 2022

Niet huiseigenaar maar hoofdhuurder aansprakelijk voor illegale onderhuur

Een huurder gaat zijn woning onderverhuren. Omdat dit in strijd is met de regels, krijgt de huiseigenaar een bestuurlijke boete opgelegd. Hij vindt dat de huurder de overtreder is. Als een huurder het gehuurde huis verkamert en onderv...

19 oktober 2022

Bewijslast inbraakschade ligt bij huiseigenaar

In een geschil over een schadevergoeding na een inbraak is het hof er terecht van uitgegaan dat de huiseigenaar moet bewijzen dat er een causaal verband is tussen de tekortkoming van de leverancier van de gemonteerde raam- en...

19 oktober 2022

Staat schadeplichtig na gebleken onschuld in strafrechtelijk onderzoek

De Nederlandse Staat is schadeplichtig na het blijken van de onschuld van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting en verduistering, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. Er moet zowel een materiële als immaterië...

19 oktober 2022

Ontslag na boekpublicatie over werkgever moet worden teruggedraaid

Een medewerkster van een onderwijsorganisatie schrijft een boek over haar ervaringen. Dat valt bij collega’s en het bestuur verkeerd en de medewerkster wordt uiteindelijk voor ontslag voorgedragen. Zelf vindt zij dat haar vrijhei...

12 oktober 2022

Niet elke afspraak over een koop is een echte koopovereenkomst

Twee partijen maken afspraken over de (ver)koop van een winkelpand. Als de eigenaar het pand aan een ander verkoopt, stapt de geïnteresseerde koper naar de rechter. Er was toch een overeenkomst gesloten? Het komt vaak voor: partijen s...

12 oktober 2022

Beslissing UWV voldoende gemotiveerd: WIA-uitkering terecht geweigerd

Het UWV weigert een vrouw een WIA-uitkering toe te kennen, omdat zij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is. Terecht, vindt de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het UWV heeft voldoende gemotiveerd dat de geduide functies die de vrouw nog ...

12 oktober 2022

Werknemer in de gevangenis? Dan mag arbeidsovereenkomst ontbonden worden

Detentie is een van de wettelijke redenen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar wanneer mag dat ingaan? En heeft de werknemer dan nog recht op een transitievergoeding? Een medewerker van een particuliere beveiligingsorganisatie word...

11 oktober 2022

Woningcorporatie mag geheim adres doorgeven aan instanties

Moet een huurder servicekosten betalen, ook al is hij het daarmee niet eens? Moet de woningcorporatie ingrijpen als er in het wooncomplex ruzie is? Hoe om te gaan met een geheim adres van een huurder? Deze verhuurder had met al deze za...

7 oktober 2022

Zonder dossieropbouw moeilijk om medewerker te ontslaan

Een werknemer neemt een gesprek over zijn functioneren met zijn directeur stiekem op. Niet netjes, vindt de rechtbank, maar dat is nog geen reden om de man te ontslaan. Bovendien had de werkgever geen dossier opgebouwd over het vermeen...

6 oktober 2022

Huurder moet gehuurde netjes achterlaten

Het komt nog vaak voor dat een verhuurder bij aanvang van de huur geen ‘proces-verbaal van oplevering’ opmaakt. Dan kan achteraf niet worden vastgesteld wat de staat van het gehuurde was. Zo’n probleem ontstond toen een ...

6 oktober 2022

Makelaar heeft recht op vergoeding bij voortijdige beëindiging

Ook bij een 'no cure no pay'-overeenkomst kan iemand nog steeds recht hebben op een redelijke vergoeding bij voortijdige beëindiging. Dat blijkt uit een geschil tussen een makelaar en de eigenaren van een pand. ...

5 oktober 2022

Onderaannemer mag niet zomaar retentierecht inroepen

Bouwvertragingen komen veel voor. Hoofd- en onderaannemers geven elkaar dan vaak de schuld. In deze zaak riep de onderaannemer een retentierecht in. Gevolg was dat de aanstaande bewoners hun huizen niet konden bekijken of zelf afbouwen...

4 oktober 2022

leverancier

Wie meer dan 95 procent van de aandelen in een bedrijf heeft, kan de rechtbank verzoeken te bepalen dat de minderheidsaandeelhouders hun aandelen overdragen aan de meerderheidsaandeelhouder. Een besloten vennootschap (bv) is meer...

3 oktober 2022

Inschrijver aanbestedingsprocedure moet proactief zijn

Hoewel de van een inschrijver in een aanbestedingsprocedure gevergde proactieve houding niet onbegrensd is, ligt het op diens weg om als 'redelijk geïnformeerde inschrijver', over eventuele onduidelijkheden of du...

29 september 2022

Zelf bonus toekennen als bedrijf in moeilijkheden verkeert, dat mag niet

Nadat een werknemer is ontslagen, heeft zij nog veel geld te goed van het bedrijf waar ze werkte. De bestuurder van deze onderneming heeft de vennootschap echter leeggetrokken, vooral door zichzelf management fees en bonussen toe ...

28 september 2022

Verzekeringsarts bezwaar en beroep mag consult telefonisch geven

Wanneer een fysiek consult geen toegevoegde waarde heeft in bezwaar- en beroepszaken, mag een verzekeringsarts zo'n consult ook telefonisch geven. Dat blijkt in een zaak over een afgewezen WIA-aanvraag. Wanneer een produ...

27 september 2022

Contact opnemen