Het persoonlijke contact en de brede kennis binnen dit kantoor, maken dat wij ons als ondernemer gesteund voelen op juridisch vlak.

Arbeidsrecht

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, cao- en medezeggenschapsrecht. STIPT. adviseert en begeleidt cliënten ten aanzien van alle arbeidsgerelateerde zaken. Spoed is vaak geboden. Dat begrijpen wij, dus schakelen wij snel.

Wij leveren maatwerk en verdiepen ons in uw bedrijf. Vertrekpunt is een optimale personeelsbezetting.  

STIPT. is persoonlijk en betrokken. Arbeidsrecht is immers mensenwerk.

U kunt bij ons terecht voor:

 • opstellen en beoordelen van arbeidscontracten / overeenkomsten van opdracht
 • juridische scan arbeidsvoorwaarden
 • flexibele schil
 • harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
 • ziekte en re-integratie
 • rechtspositie statutair bestuurder
 • ontslag
 • medezeggenschap (Ondernemingsraad)
 • cao-recht
 • reorganisatie
 • fusies en bedrijfsovernames
 • payrolling
 • directiestatuut

Mireille

Contact opnemen