CAO- en medezeggenschapsrecht

Heeft u vragen over CAO- en medezeggenschapsrecht? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over.

Cao-recht advies

Op veel arbeidsovereenkomsten is een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van toepassing. Een CAO is een overeenkomst die is aangegaan tussen een of meer werkgevers (of verenigingen van werkgevers) en een of meer verenigingen van werknemers (vakbonden), waarin voornamelijk arbeidsvoorwaarden worden geregeld. De CAO regelt bijvoorbeeld zaken zoals het minimumloon, werktijden, vakantiedagen en arbeidsomstandigheden. In sommige gevallen is onduidelijk of een werknemer wel of niet gebonden is aan een CAO, of – in geval de CAO en individuele arbeidsovereenkomst van elkaar afwijken – welke bepalingen prevaleren. STIPT.  advocaten kan u bij deze en andere vragen aangaande het CAO-recht helpen.

Medezeggenschapsrecht advies

Medezeggenschap betrekt werknemers bij besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Organisaties met 50 of meer werknemers zijn verplicht om een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR bestaat uit werknemers die de belangen van het personeel behartigen. Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de OR. Voor besluiten over secundaire arbeidsvoorwaarden is instemming van de OR vereist.

Juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaten?

Bent u benieuwd wat u met medezeggenschap kunt of moet? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van STIPT. advocaten. Wij staan u graag te woord.

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen