CAO- en medezeggenschapsrecht

Heeft u vragen over CAO- en medezeggenschapsrecht? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over.

Cao-recht advies

Op veel arbeidsovereenkomsten is een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van toepassing. Een CAO is een overeenkomst die is aangegaan tussen een of meer werkgevers (of verenigingen van werkgevers) en een of meer verenigingen van werknemers (vakbonden), waarin voornamelijk arbeidsvoorwaarden worden geregeld. De CAO regelt bijvoorbeeld zaken zoals het minimumloon, werktijden, vakantiedagen en arbeidsomstandigheden. In sommige gevallen is onduidelijk of een werknemer wel of niet gebonden is aan een CAO, of – in geval de CAO en individuele arbeidsovereenkomst van elkaar afwijken – welke bepalingen prevaleren. STIPT.  advocaten kan u bij deze en andere vragen aangaande het CAO-recht helpen.

Medezeggenschapsrecht advies

Medezeggenschap betrekt werknemers bij besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Organisaties met 50 of meer werknemers zijn verplicht om een Ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR bestaat uit werknemers die de belangen van het personeel behartigen. Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de OR. Voor besluiten over secundaire arbeidsvoorwaarden is instemming van de OR vereist.

Juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaten?

Bent u benieuwd wat u met medezeggenschap kunt of moet? Neem dan gerust contact op met een van de specialisten van STIPT. advocaten. Wij staan u graag te woord.

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »