Afspraak is afspraak.
Dat ontzorgt.
Dat is STIPT.
Wij zijn STIPT.
Naar beneden
Naar beneden

Kwaliteit is het vertrekpunt.
De advocaten van STIPT. zijn specialisten in hun vakgebied.

STIPT. geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Contact opnemen

De nieuwe UBO-registratieplicht, wat moet u weten?

Op 27 september 2020 treedt de nieuwe UBO-registratieplicht in werking. Vanaf dat moment zijn vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om hun UBO’s te registreren in het UBO-register. 

24 September 2020

Kun je door verjaring eigenaar worden van een stuk grond?

Met enige regelmaat komt het voor dat er discussie ontstaat over de vraag wie eigenaar is van een bepaald stuk grond. Het gaat dan bijvoorbeeld om een strook grond aan de rand van een perceel die al jaren deel uitmaakt van de tuin, terwijl ...

18 September 2020

Seminar 'contracteren en incasseren': meld u snel aan!

Op 1 april jongstleden stond het seminar 'contracteren en incasseren' gepland. Helaas kon dit seminar in verband met de situatie rondom COVID-19 geen doorgang vinden. Uiteraard is de corona-periode nog niet voorbij, maar i...

17 September 2020