Ziekte en re-integratie

Heeft u vragen over ziekte- en reïntegratie? Als werknemer of over uw werknemers? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over.

Wat te doen bij langdurige ziekte?

Zowel voor werknemer als werkgever kan het vervelend zijn als een werknemer (langdurig) ziek is of wordt. Tijdens ziekte van een werknemer gelden er verschillende re-integratieverplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. Binnen zes weken na de ziekmelding dient er een gesprek tussen werknemer en een bedrijfsarts of arbo-arts plaats te vinden. De arts geeft een advies over de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, en er wordt een Probleemanalyse opgesteld. Vervolgens maken werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak. In dat plan staat beschreven hoe de werkgever en werknemer ervoor kunnen zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Re-integratietraject van een werknemer

Al deze stappen samen worden het re-integratietraject genoemd, dit traject duurt in principe maximaal 104 weken. De werkgever is verplicht het loon van de werknemer gedurende deze periode door te betalen, daarnaast geldt tijdens deze periode een ontslagverbod. Na twee jaar stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaten?

Het kan lastig zijn om helder voor ogen te hebben, op welk moment, welke verplichtingen gelden. STIPT. staat voor u klaar en helpt u graag tijdens dit traject van ziekte en re-integratie.

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen