Arbeidsvoorwaarden

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of het opstellen van een arbeidsovereenkomst? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die werkgever en werknemer met elkaar afspreken, bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Belangrijke onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt zijn het salaris, de arbeidsduur en vakantiedagen. Ook kan worden gedacht aan diverse bedingen, zoals een non-concurrentie-, relatie- en/of geheimhoudingsbeding. De afspraken worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De afspraken die worden gemaakt tussen werkgever en werknemer zijn aan regels gebonden (bijvoorbeeld: toepasselijke CAO of andere wet- en regelgeving).

Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Het is mogelijk om de arbeidsvoorwaarden, na het aangaan van de arbeidsovereenkomst, te wijzigen. In beginsel is voor de wijziging van de arbeidsvoorwaarden toestemming van zowel werknemer als werkgever nodig. Echter, in bepaalde gevallen kan de werkgever een wijziging van arbeidsvoorwaarden ook éénzijdig doorvoeren.

Juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaten?

De specialisten van STIPT. sparren graag met u over de (on)mogelijkheden en helpen u bij het opstellen of beoordelen van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen er geschillen ontstaan over bijvoorbeeld de nakoming van bepaalde arbeidsvoorwaarden of over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Ook voor het adviseren of procederen bij geschillen over arbeidsvoorwaarden, bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres!

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »