Flexibele arbeidsovereenkomst: de rechten en plichten

Heeft u vragen over flexibele arbeidsovereenkomsten? Over een bestaande overeenkomst of het opstellen ervan? De arbeidsrecht advocaten van STIPT. geven u daar graag juridisch advies over.

Wat zijn flexibele arbeidsovereenkomsten?

Naast vaste arbeidsovereenkomsten (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd) zijn er ook zogenaamde flexibele arbeidsovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarbij het aantal uren dat wordt gewerkt flexibel is. Voorbeelden hiervan zijn: de oproepovereenkomst (nul uren contract) en de uitzendovereenkomst. Met een flexibele arbeidsovereenkomst kan de werkgever efficiënt inspringen op de vraag naar arbeid wat zorgt voor een wendbare organisatie.

Meer bescherming met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Een werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst heeft minder zekerheid over duur, arbeidsomvang en hoogte van het salaris dan bij een vaste arbeidsovereenkomst, dit houdt echter niet in dat deze werknemers geen rechten hebben. In de wet zijn regels opgenomen om deze ‘flexibele werknemers’ te beschermen. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die op 1 januari 2020 in werking is getreden, is bijzondere aandacht besteed aan deze bijzondere vorm van arbeidsovereenkomsten.

Hulp nodig met flexibele arbeidsovereenkomsten?

STIPT. adviseert u graag over de geldende wet- en regelgeving, uw rechten en plichten, en welke arbeidsovereenkomst het beste bij u of uw onderneming past.

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »
Oproepovereenkomst
Een oproepovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij geen vaste arbeidsomvang is afgesproken en waarbij de oproepkracht geen loon krijgt, wanneer hij niet werkt (artikel 7:628a BW). De werkgever roept de oproepkracht enkel op wanneer dat nodig is. De werkgever dient de daadwerkelijk gewerkte uren te betalen, met een minimuum van drie uren. De werknemer kan niet verplicht worden om te gaan werken, als de werkgever niet ten minste vier dagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) aan de werknemer heeft laten weten wanneer hij moet werken. Als de werkgever binnen de vier dagen de oproep om te werken intrekt of wijzigt, dan heeft de werknemer alsnog recht op het loon dat hij zou krijgen. Als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet de werkgever een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de voorafgaande 12 maanden.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »