NIEUWS

ECLI:NL:HR:2023:1008

Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet. Heeft werkgever voldaan aan mededelingseis (art. 7:677 lid 1 BW)? Betekenis van deugdelijk onderzoek naar gedragingen van werknemer.
30 juni 2023

Medewerker ongegrond op non-actief stellen is geen goed werkgeverschap

Mag een werkgever die de interne organisatiestructuur van zijn bedrijf wijzigt, een directielid op non-actief stellen omdat zijn functie is komen te vervallen? De hoogste baas moet zich wel als een ‘goed werkgever’ gedragen. Ee...

29 juni 2023

ECLI:NL:CRVB:2023:1229

Beëindiging WGA-loonaanvullingsuitkering. Met de rechtbank wordt het medisch onderzoek door de verzekeringsartsen (bezwaar en beroep) van het Uwv zorgvuldig geacht. Het rapport van de deskundige geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en ...

28 juni 2023

ECLI:NL:CRVB:2023:1101

Deze uitspraak gaat over de vraag of betrokkenen, die in Nederland werken als zelfstandig ondernemer en in België wonen, recht hebben op een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Tozo 1. Deze uitkering was bedoeld voor zelfstandig...

27 juni 2023

Duidelijkheid over begrip ‘vakantie’ en loon over vakantiedagen

Voor veel mensen staat de vakantie bijna voor de deur. Volgens de wet hebben werknemers recht op volledig loon over hun vakantie. Maar wat wordt er juridisch gezien precies verstaan onder ‘vakantie’? Over die vraag heeft de Hoge...

25 juni 2023

Tien minuten voor de dienst aanwezig zijn? Die tijd moet ook worden betaald

Een werknemer moet steeds tien minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn. Dat is volgens hem betaalde werktijd, maar zijn werkgever geeft hem hiervoor geen loon. Een medewerker van een callcenter begint dagelijks om 9.00 ...

20 juni 2023

Groothandel is ‘dienstverrichter’ in de zin van de Dienstenrichtlijn

In een zaak over een conflict over de betaling van facturen moest de Hoge Raad zich over de vraag buigen of een groothandel als ‘dienstverrichter’ in de zin van de zogenoemde Dienstenrichtlijn moet worden aangemerkt. Dat is van ...

20 juni 2023

Vrouw huurt huis langer dan man en mag er na scheiding daarom blijven wonen

Als een stel uit elkaar gaat, komt de vraag op wie van beiden in de huurwoning mag blijven. Geen van hen heeft het financieel duidelijk beter dan de ander. Ook is er geen ander doorslaggevend belang waardoor in een bodemprocedure te verwach...

20 juni 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:8796

Werknemer verzoekt primair om een billijke vergoeding, omdat de opzegging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en subsidiair om een schadevergoeding ex artikel 7:611 BW. Werkg...

15 juni 2023

Huurder die verbeteringen aanbrengt in huurpand krijgt kosten niet altijd vergoed

Het komt vaak voor dat een huurder het huurpand verbouwt en vertimmert. Als de huurovereenkomst wordt ontbonden, wil hij die investeringen terugkrijgen van de verhuurder. Moet die de beurs trekken? Dat kwam aan de orde bij een beslote...

14 juni 2023

Ontslagen bestuurder krijgt zeer hoge ontslagvergoeding

Een bestuurder werkt ruim 20 jaar bij een vennootschap. En naar tevredenheid: zijn werkgever wil hem voor nog eens vijf jaar in dienst houden. Maar dan komen er klachten over de bestuurder. Als hij wordt ontslagen, krijgt hij een ...

13 juni 2023

‘Politiek ontslag’ tijdens proeftijd vernietigd wegens strijd met opzegverbod

Een man zwijgt en liegt tijdens zijn sollicitatie over zijn werk voor een politieke partij. Als zijn nieuwe werkgever daarachter komt, wordt hij al ontslagen voordat hij met zijn baan begint. De werkgever beroept zich daarbij op de in de ar...

12 juni 2023

Wervingsbureau krijgt vergoeding, ook al wordt voorgestelde kandidaat snel ontslagen

Een groothandel schakelt een wervings- en selectiebureau in om een geschikte salesmanager te vinden. Lukt dat, dan krijgt het bureau een wervingsvergoeding. Maar de salesmanager wordt al na drie maanden ontslagen. Moet die vergoeding dan we...

7 juni 2023

‘Treintje rijden’ uit parkeergarage is dure grap

Bij het verlaten van een parkeergarage snel onder de slagboom doorrijden, direct achter een voorganger aan? Dat heet ‘treintje rijden’. De boete die de rechter daarvoor kan opleggen is hoog. Een man rijdt een parkeergarage binn...

7 juni 2023

Woningcorporatie mocht huurder vanwege strijd met rangorde niet passeren

Een man krijgt door een woningcorporatie een woning aangeboden, maar komt hiervoor op basis van zijn inkomen alsnog niet in aanmerking. De corporatie reageert niet op zijn bezwaren en gaat met anderen in zee. Door in strijd met de...

5 juni 2023

Eigen bedrijf oprichten onder werktijd is niet onrechtmatig, maar wel schade vergoeden

Twee werknemers richten onder werktijd een eigen bedrijf op. Nadat gesprekken met hun werkgever over een samenwerking op niets zijn uitgelopen, stappen ze op. Hebben ze met de oprichting onrechtmatig gehandeld, zoals hun oud-werkgever ...

2 juni 2023

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten eindigt niet na omzetting vof naar bv

Een ex-vennoot van een ontbonden vennootschap onder firma (vof) stelt niet hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor het terugbetalen van een door de bank verstrekte financiering. De vof is immers ingebracht in een besloten vennootschap (bv), w...

31 mei 2023

Onderhandelingen mogen worden afgebroken bij onvoorziene omstandigheden

Een man wil een stuk grond van de gemeente kopen om er een bedrijfsgebouw op te zetten. Tijdens de onderhandelingen ontdekt de gemeente dat er onder dit perceel een breuklijn loopt. Mocht de gemeente de vergevorderde onderhandelin...

30 mei 2023

Consumentenbond hoeft artikel over ‘misleidende’ reisaanbiedingen niet te rectificeren

Prijzen waarmee reisorganisaties op websites adverteren kloppen niet altijd. Vaak komen er allerlei ‘verborgen’ kosten bij. De Consumentenbond publiceerde artikelen over deze ‘misleidende’ praktijken, waarna rei...

26 mei 2023

Geen huisrecht op onbebouwd terrein: ontruiming toegewezen

Een groep mensen kraakt een onbebouwd terrein, waarna de eigenaar in een kort geding ontruiming eist. De krakers betwisten echter dat zij er onrechtmatig verblijven en beroepen zich daarbij op het huisrecht. De voorzieningenrechter is ...

25 mei 2023

Loonbeslag werkt alleen als salaris hoog genoeg is

Een ondernemer wordt geconfronteerd met een loonbeslag. Het salaris van een werknemer met schulden moet worden betaald aan de schuldeiser. Maar het salaris is lager dan de beslagvrije voet. Wat nu? Een bedrijf heeft een vordering van &eur...

24 mei 2023

ECLI:NL:GHDHA:2023:1182

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 BW, 2:9 BW en 6:162 BW. Schending boekhoudplicht? Bewijsvermoeden ex artikel 2:248 lid 2 BW. Andere oorzaken van faillissement. Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur.
24 mei 2023

Commissaris niet rechtsgeldig benoemd, dus niet aansprakelijk voor boedeltekort

In een faillissement houdt de curator de commissaris aansprakelijk voor het boedeltekort. De commissaris stelt dat hij niet rechtsgeldig is benoemd. Of dat laatste waar is, moet de rechtbank uitzoeken. Een zorgorganisatie heeft é&ea...

23 mei 2023

Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 jul...

23 mei 2023

Bouwwerk te laat opgeleverd? Boete betalen

In bouwcontracten staat vaak dat de aannemer een boete moet betalen aan de opdrachtgever als het bouwwerk te laat wordt opgeleverd. Dat kan tot onenigheid leiden, omdat de boetes fors kunnen oplopen. Dat gebeurde ook in deze situatie. Een ...

23 mei 2023

Geen vervangende machtiging voor aanbouw op dakterras

Een bewoner van een appartementencomplex vindt dat de Vereniging van Eigenaars zonder redelijke grond toestemming heeft geweigerd voor zijn plannen voor een aanbouw op zijn dakterras. Hij vraagt de kantonrechter daarom om een vervangende ma...

23 mei 2023

ECLI:NL:RBDHA:2023:6870

Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. 2:248 BW / 2:9 BW / 6:162 BW. Schending publicatieplicht en boekhoudplicht. Aangesproken bestuurder heeft bewijsvermoeden artikel 2:248 lid 2 BW ontzenuwd. Curator wordt toelaten tot bewijslevering.
17 mei 2023

Asielzoekersgezin mocht woning weigeren: ontruiming afgewezen 

Een asielzoekersgezin krijgt via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een woning aangeboden. De familie accepteert die niet: het is te ver van een ziekenhuis waar een van de kinderen wordt behandeld. Als het gezin het asielzoekersc...

16 mei 2023

Bij voorbaat dwangsom opleggen bij schending geheimhoudingsbeding mag niet

Kan een werknemer die bij een ander bedrijf gaat werken, bij voorbaat worden geconfronteerd met dwangsommen als hij het geheimhoudingsbeding schendt? De rechtbank vond van wel, maar in hoger beroep kijkt het gerechtshof daar anders tegenaan...

16 mei 2023

Werkgever kan op voorhand aan aanzegverplichting voldoen

Een dag nadat haar arbeidscontract voor bepaalde tijd afliep hoort een werknemer dat dit niet wordt verlengd. Dat is volgens haar te laat, en daarom eist ze een zogenoemde aanzegvergoeding. De kantonrechter wijst dit af. Een vrouw treedt a...

15 mei 2023

Contact opnemen