Afspraak is afspraak.
Dat ontzorgt.
Dat is STIPT.
Wij zijn STIPT.
Naar beneden
Naar beneden

Kwaliteit is het vertrekpunt.
De advocaten van STIPT. zijn specialisten in hun vakgebied.

STIPT. geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Contact opnemen

Het eenzijdig wijzigen van de arbeidsvoorwaarden; is er nieuws onder de zon?

In de praktijk zien we vaak discussies over het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers voeren - zonder overleg met werknemers - wijzigingen door, of werknemers weigeren in te stemmen met een voorgestelde wijziging van de ar...

18 Augustus 2022

Proceskostenvergoeding bij het winnen van een rechtszaak?

Een veel gemaakte denkfout is, dat als je een rechtszaak wint, de gemaakte juridische kosten volledig worden vergoed door de verliezende partij. In de praktijk is het inderdaad zo dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende pa...

18 Augustus 2022

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recht op een transitievergoeding?

Berichten over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer volgen elkaar in de media in rap tempo op. Dergelijk gedrag leidt inmiddels ook regelmatig tot ontslag. Heeft de ontslagen werknemer in zo'n geval recht op een transitievergo...

13 Juli 2022