Afspraak is afspraak.
Dat ontzorgt.
Dat is STIPT.
Wij zijn STIPT.
Naar beneden
Naar beneden

Kwaliteit is het vertrekpunt.
De advocaten van STIPT. zijn specialisten in hun vakgebied.

STIPT. geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Contact opnemen

Vakantiedagen tijdens ziekte

Vakantiedagen tijdens ziekte In aansluiting op het artikel ‘Verval van wettelijke vakantiedagen’, is de vraag hoe wordt omgegaan met vakantiedagen bij zieke werknemers? In principe geldt hetzelfde als bij niet-zieke werkne...

25 Januari 2022

STIPT. Tipt Verval van wettelijke vakantiedagen.

STIPT. Tipt Verval van wettelijke vakantiedagen

STIPT. tipt Verval van wettelijke vakantiedagen Werknemers hebben recht op een minimumaantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Dus als je 40 uur per week werkt, heb je r...

25 Januari 2022

HOGE RAAD SCHEPT DUIDELIJKHEID: CORONAPANDEMIE EN HUURKORTING

HOGE RAAD SCHEPT DUIDELIJKHEID: CORONAPANDEMIE EN HUURKORTING De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft sinds het voorjaar van 2020 verstrekkende gevolgen. Diverse branches zoals horeca en winkels werden verplicht hun deuren te s...

25 Januari 2022