Afspraak is afspraak.
Dat ontzorgt.
Dat is STIPT.
Wij zijn STIPT.
Naar beneden
Naar beneden

Kwaliteit is het vertrekpunt.
De advocaten van STIPT. zijn specialisten in hun vakgebied.

STIPT. geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Contact opnemen

Coronacrisis: is een tweede golf ook een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW?

De coronacrisis heeft gezorgd voor een heel andere realiteit dan dat iemand enige maanden geleden had kunnen voorzien. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld niet aan hun leveringsverplichtingen voldoen omdat de productie van bepaalde p...

3 Juli 2020

Tijdelijk stopzetten van bedrijfsvoering vanwege coronamaatregelen: recht op huurprijsvermindering?

Een vraag die in de praktijk naar aanleiding van de coronacrisis is opgekomen is of (horeca)bedrijven die hun bedrijfsvoering tijdelijk hebben moeten stopzetten, recht hebben op huurprijsvermindering. Het recht op huurprijsvermindering kan ...

3 Juli 2020

Ook na 1 juni 2020 nog oppassen met bedrijfseconomisch ontslag!

Met ingang van 1 juni jl. is het tweede tijdvak voor de NOW-regeling (NOW 2.0) ingetreden en bevat een aantal nieuwe voorwaarden. Eén van die nieuwe voorwaarden ziet op de boete die is gesteld op bedrijfseconomisch ontslag. Onder NOW...

1 Juli 2020