Afspraak is afspraak.
Dat ontzorgt.
Dat is STIPT.
Wij zijn STIPT.
Naar beneden
Naar beneden

Kwaliteit is het vertrekpunt.
De advocaten van STIPT. zijn specialisten in hun vakgebied.

STIPT. geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Contact opnemen

Ontslag wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recht op een transitievergoeding?

Berichten over seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer volgen elkaar in de media in rap tempo op. Dergelijk gedrag leidt inmiddels ook regelmatig tot ontslag. Heeft de ontslagen werknemer in zo'n geval recht op een transitievergo...

13 Juli 2022

Wanneer wordt een stageovereenkomst, een arbeidsovereenkomst?

Onlangs heeft de kantonrechter te ’s-Gravenhage in twee uitspraken de stageovereenkomst onder de loep genomen, en geoordeeld waaraan deze overeenkomst moet voldoen om niet aangemerkt te worden als een arbeidsovereenkomst. Welke omstan...

27 Juni 2022

Werknemer vertrekt als militair naar oorlogsgebied, wat nu?

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne roept president Zelensky zijn volk op om mee te vechten. Zo kan het dus dat Oekraïense werknemers, werkzaam in Nederland, gaan vechten in Oekraïne. Sinds deze oproep hebben ook tiental...

18 Mei 2022