Financieringsadvies en bemiddeling

Bent u op zoek naar advies of bemiddeling bij financiering? Of herfinanciering? De advocaten van STIPT. staan voor u klaar.

Advies over financieringsoplossingen

Misschien overweegt u om persoonlijk te investeren in uw onderneming, zoekt u financiering bij uw bank of wilt u juist herfinancieren bij een andere bank of financier. Herfinanciering houdt in dat een nieuwe lening wordt afgesloten, waarmee u uw andere leningen of schulden in één keer geheel of voor een deel afbetaalt. Een herfinanciering kan worden gebruikt om een doorstart van een onderneming mogelijk te maken, om een faillissement te voorkomen, maar soms ook omdat een andere financier betere voorwaarden biedt.

Risico's financiering

Aan een (her)financiering zijn vaak veel voorwaarden verbonden. Het afsluiten van een lening kan grote gevolgen hebben. Voor meer info over dit onderwerp verwijzen we u naar de pagina over zekerheden. STIPT. vindt een financiering pas passend, als de risico’s voor u als ondernemer beheersbaar zijn. Voor de continuïteit van uw onderneming is dat het meest gewenste uitgangspunt.

Advies van STIPT. advocaten

De advocaten van STIPT. treden zowel op voor financiers als voor geldnemers. Wij kennen de belangen die daarbij horen, denken in oplossingen en werken graag mee aan een contract dat voor iedereen passend is.

Contact opnemen