Vestiging en uitwinning van zekerheden

Als u, of uw organisatie geld aan iemand uitleent, is het belangrijk dat die lening aan u wordt terugbetaald. Om de kans op terugbetaling te vergroten (ook bij faillissement van de schuldenaar), kunt u zekerheden vestigen. De meest bekende zekerheden zijn pandrecht, hypotheekrecht, hoofdelijkheid, borgtocht en garantie. Maar misschien is uw organisatie wel degene die geld leent. Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er alleen zekerheden worden afgegeven, die in balans zijn met het bedrag dat wordt geleend. Welke zekerheid het meest geschikt is voor een lening die wordt aangegaan, hangt dus af van de omstandigheden van het geval. STIPT. adviseert u hierover graag.

Om welke zekerheden gaat het?

Ook als het niet om een geldlening gaat, hebben zekerheden een nuttige functie. Bijvoorbeeld als uw bedrijf goederen op factuur levert. Of wanneer u als aannemer een bouwproject realiseert, waarbij pas in termijnen achteraf wordt betaald. Zekerheden zoals een eigendomsvoorbehoud of retentierecht hebben hier vaak een heel nuttige functie en zorgen voor comfort voor u als leverancier, ook als facturen niet op voorhand worden betaald.

Uitwinnen van zekerheden: hoe gaat het in zijn werk?

Het uitwinnen van zekerheden kan veel voeten in de aarde hebben, als deze niet passend zijn voor de overeenkomst die is gesloten. Waar het op zekerheden aankomt, treden wij op voor zowel leveranciers en afnemers als voor leninggevers en leningnemers. Een goede balans zorgt ook commercieel voor een prettige relatie met uw leveranciers en afnemers.

Advies van onze advocaten

STIPT. helpt een goede balans te vinden in de overeenkomsten die u sluit. Met u komen wij vooraf tot een evenwichtig zekerhedenpakket, dat ook daadwerkelijk zekerheid biedt, als het onverhoopt nodig blijkt om die zekerheid uit te winnen.

De specialisten van STIPT. hebben uitgebreide ervaring met zowel het vestigen als het uitwinnen van zekerheden,. Wij staan graag voor u klaar.

Contact opnemen