Kunnen werknemers worden betrokken in een WHOA-traject?

Om te voorkomen dat werkgevers de WHOA gebruiken als middel om ontslag van (overtallig) personeel te forceren, kunnen werknemers niet worden betrokken in een WHOA-procedure. Dit betekent dat de WHOA niet als instrument kan worden ingezet om het personeelsbestand in te krimpen of om salarissen te verlagen. Mochten de personeelslasten te groot zijn, zal een reorganisatie moeten plaatsvinden.

Contact opnemen