Wat zijn de voorwaarden van de WHOA?

Voorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken is dat de ondernemer in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. Voor het homologeren van het akkoord is vereist dat de schuldeisers in de gelegenheid moeten zijn geweest om zich via een stemming over het akkoord uit te spreken. De stemming vindt plaats na verdeling van de schuldeisers in klassen. Overige voorwaarden zijn dat de totstandkoming van het akkoord ertoe leidt dat de schuldeisers in een betere positie komen te verkeren dan de positie waarin zij zouden komen te verkeren in het geval van een faillissement van de schuldenaar en dat uit de stemming blijkt dat er in ieder geval één klasse van betrokken schuldeisers is, die het akkoord met de vereiste meerderheid steunt. Verder dient de ondernemer tijdens het WHOA-traject alle procedurele regels in acht te nemen, zoals het (op correcte wijze) verschaffen van alle juiste informatie aan de schuldeiser. Als de procedurele regels niet in acht worden genomen, kan de rechter het akkoord ambtshalve afwijzen.

Contact opnemen