Wat als een schuldeiser tijdens het WHOA-traject verhaalsmaatregelen wil nemen? 

Omdat het WHOA-traject best wat tijd in beslag kan nemen en plaats vindt op een moment waarop de schuldenaar verkeert in een toestand waarin “het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan” kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige de rechter verzoeken om een afkoelingsperiode af te kondigen. Bij het afkondigen van die afkoelingsperiode kan de rechtbank verhaalsmogelijkheden van schuldeisers beperken, zoals het leggen van beslag. Ook kan de rechter bepalen dat reeds gelegde beslagen vervallen en eventuele aanhangige faillissements- en surseanceverzoeken worden geschorst. De rechter zal een afkoelingsperiode alleen afkondigen als blijkt dat een afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming tijdens het WHOA-traject te kunnen blijven voorzetten en de schuldeisers op wie de afkoelingsperiode betrekking heeft, daardoor niet wezenlijk in hun belangen worden geraakt.

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »