Vastgoedrecht 

Bent u op zoek naar een vastgoedrecht advocaat? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres. Onze vastgoed advocaten helpen u graag verder op weg.

Vastgoedrecht: wat houdt het precies in?

Bijna iedereen heeft er wel eens mee te maken (gehad), de koop of verkoop van een woning of ander onroerend goed. Bij woningen worden vaak standaardmodelovereenkomsten gebruikt, terwijl de situatie vaak niet ‘standaard’ is. Het betreft bijvoorbeeld een oud pand, het pand is deels verhuurd of in gebruik gegeven aan een derde of er zijn (verschillende) erfdienstbaarheden gevestigd. Daarnaast is het belangrijk om er bij de (ver)koop van een woning bewust van te zijn dat er verschillende (dwingendrechtelijke) wettelijke regels ter bescherming van de particuliere koper (denk aan het schriftelijkheidsvereiste of de wettelijke bedenktijd) gelden. Van deze bepalingen mag niet of slechts in beperkte mate worden afgeweken. Bij commercieel vastgoedrecht ligt dat anders. De mate van contractsvrijheid is daar veel groter en daardoor kunnen veel problemen optreden. De belangen van de betrokken partijen zijn vaak erg groot, een correcte en duidelijke vastlegging van de onderling gemaakte afspraken is dan ook van essentieel belang. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat u een goede uitleg krijgt over de inhoud en de consequenties van de gemaakte afspraken. STIPT. advocaten adviseert onder meer projectontwikkelaars, particulieren, aannemers, architecten, makelaars en notarissen.

Veelvoorkomende problemen in vastgoedrecht

Problemen kunnen zowel voor als na levering van het onroerend goed ontstaan. Mogelijk ontstaan deze pas na verloop van tijd. Bijvoorbeeld omdat de koper gebreken aan het verkochte ontdekte, waarvan hij stelt dat hij deze niet kende bij het aangaan van de overeenkomst. Ook kunnen er fouten zijn gemaakt door de makelaar, de bouwkundige of de notaris in het begeleidingsproces. STIPT. advocaten kan u helpen bij het oplossen van deze geschillen. De vastgoedadvocaten van STIPT. treden op voor zowel de opdrachtgever als de adviseur(s).

STIPT. advocaten: specialist in vastgoedrecht

Geschillen kunnen ook al zijn ontstaan voordat de koop schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld wanneer er een mondeling akkoord is gegeven maar de (ver)koper toch van de koop afziet. Of hoe ga je om met een tussentijdse beslaglegging op het onroerend goed? De vraag bestaat dan of partijen de (mondeling) gemaakte afspraken dienen na te komen. Ook indien een reeds gesloten koopovereenkomst geen uitsluitsel biedt bij een geschil, of bepaalde zaken niet voldoende duidelijk zijn vastgelegd in de koopovereenkomst waardoor er een geschil ontstaat, staat STIPT. voor u klaar. De vastgoedadvocaten van STIPT. hebben niet alleen ervaring met het opstellen van een koopovereenkomst of het beoordelen ervan, maar ook met procederen en onderhandelen in geval van geschillen, bijvoorbeeld ten aanzien van aansprakelijkheid bij verborgen gebreken. De vastgoedspecialisten van STIPT. adviseren u graag over de rechten en plichten die u in die gevallen heeft.

Meer weten over vastgoedrecht? Neem hieronder contact met ons op!

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Beslaglegging
Er zijn twee vormen van beslag: conservair beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag houdt in dat een schuldeiser beslag legt op de goederen van de schuldenaar, nog voordat de rechtbank heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft. Het beslagen goed kan nog niet worden geïncasseerd, maar wordt als het ware 'bevroren' totdat de rechter zijn eindoordeel heeft gegeven over de vordering. Voor conservatoir beslag is nodig dat een rechter de vordering al wel vast oppervlakkig heeft onderzocht, en toestemming heeft verleend voor het beslag. Vervolgens vindt de 'echte' procedure over de vordering plaats. Wordt de vordering toegewezen, dan verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag. Executoriaal beslag houdt in dat het beslagen goed meteen kan worden uitgewonnen. Er kan beslag worden gelegd op goederen van de schuldenaar zelf, of onder derden waar de schuldenaar een vordering op heeft, bijvoorbeeld de b
Meer info »
Zaken
Volgens de wet is een zaak "een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object". Op grond van rechtspraak worden ook warmte, informatie en elektriciteit als zaken aangemerkt. Zaken kunnen worden onderverdeeld in roerende en onroerende zaken.
Meer info »