Wat is de toegevoegde waarde van de WHOA?

De WHOA heeft als doel te voorkomen dat een onderneming die in de kern gezond is, maar kampt met een te grote schuldenlast, failliet wordt verklaard. Deze regeling maakt mogelijk dat ondernemingen een bindend onderhands akkoord kunnen sluiten met hun schuldeisers. Tot op heden was dit enkel mogelijk in een faillissementssituatie. Buiten deze situatie om konden dus alleen afspraken worden gemaakt met schuldeisers die instemden met het voorstel, terwijl een akkoord bereiken met schuldeisers vaak alleen lonend is als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. Het streven van de onderneming is immers om schuldenvrij te raken.

Het mes snijdt aan twee kanten. Ook voor de schuldeisers heeft het akkoord voordelen. Voor de grote schuldeisers, zoals de banken en de fiscus, verandert er niet zoveel. Hun positie (in een faillissement)  is over het algemeen goed gewaarborgd door hun voorrangspositie en gestelde zekerheden zoals hypotheekrechten en pandrechten. Voor kleinere ondernemingen kan een akkoord zeer voordelig zijn. De grootste winst voor kleinere ondernemingen zal aanvankelijk bestaan in een verbetering van hun positie als crediteur. In de regel nemen kleinere ondernemingen in een faillissement de positie van concurrente crediteur in. Een schuldeiser met een concurrente vordering krijgt als laagst gerangschikte crediteur bij faillissement van zijn schuldenaar in de meeste gevallen geen of slechts een klein gedeelte van zijn vordering uitgekeerd. Daarnaast kan het voor bijvoorbeeld toeleveranciers voordelig zijn om hun klant te behouden, in plaats van dat de klant failliet gaat.

Contact opnemen