Samenwerkingsovereenkomsten

Bent u op zoek naar informatie omtrent samenwerkingsovereenkosmten? Over bijvoorbeeld het opmaken of controleren van een samenwerkingsovereenkomst? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres! Onze advocaten zoeken het graag voor u uit.

Samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemingen

Iedere onderneming werkt op enige wijze samen met een andere onderneming. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture een maatschap, een vennootschap onder firma (v.o.f.), of op basis van een distributieovereenkomst,  een agentuurovereenkomst of een franchiseovereenkomst. Dit zijn allemaal vormen van een samenwerkingsovereenkomst.

Risico's samenwerkingsovereenkomst

Juist bij het aangaan van samenwerkingen is het enthousiasme om te beginnen vaak groot en worden verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en risico’s onvoldoende duidelijk vastgelegd. De specialisten van STIPT. hebben veel ervaring in het concreet en helder vastleggen van afspraken over de verdeling van winst, de onderlinge taakverdeling, het doel en de wijze van samenwerking, de duur van de samenwerking en de wijze van beëindiging daarvan. Zij leveren desgewenst een samenwerkingsovereenkomst op maat.

STIPT. advocaten adviseert u graag over uw samenwerkingsovereenkomst

Ook bij het opzeggen van een samenwerkingsovereenkomst of geschillen over de nakoming van de verplichtingen kan STIPT. u bijstaan. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Agentuurovereenkomst
De overeenkomst tussen de opdrachtgever (de 'principaal') en de opdrachtnemer (de 'handelsagent'), waarin is vastgelegd dat de handelsagent zal bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden (artikel 7:428 BW). Er zijn verplichtingen over en weer tussen de handelsagent en de principiaal. De handelsagent heeft onder meer de verplichting om zich als een goed handelsagent te gedragen, terwijl de principaal verplicht is om de provisie aan de handelsagent te voldoen. De agentuurovereenkomst onderscheidt zich van de bemiddelingsovereenkomst door de duurzame zakelijke relatie die in geval van een agentuurovereenkomst wordt beoogd.
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »