Hoe start je een WHOA-procedure?

Ter herstructurering van zijn schulden kan de schuldenaar zelf een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers. Voorwaarde om van de WHOA gebruik te kunnen maken is dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken. De WHOA-procedure kan worden gestart door het deponeren van een startverklaring bij de griffie van de rechtbank. De ondernemer kan vervolgens een akkoord ontwerpen en voorleggen aan de schuldeisers.

Ook een schuldeiser, aandeelhouder of de OR of personeelsvertegenwoordiging kan het initiatief nemen om een akkoord tot stand te laten komen. Zij kunnen bij de rechter een verzoek indienen tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Deze herstructureringsdeskundige kan een voorstel voor een akkoord voorbereiden en het verdere WHOA-traject in gang zetten. De schuldenaar kan ook zelf de rechter verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Vanuit een onafhankelijke positie kan de herstructureringsdeskundige de belangen van de onderneming en van de schuldeisers behartigen. De kosten van de herstructureringsdeskundige komen voor rekening van de ondernemer tenzij de meerderheid van de schuldeisers heeft verzocht om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. De kosten worden dan gedragen door de schuldeisers.

De rechter kan ook zelf voorzieningen treffen om de belangen van de schuldeisers te beschermen, bijvoorbeeld het aanstellen van een observator die toezicht houdt op de totstandkoming van het akkoord.

Contact opnemen