Koopovereenkomsten

Bent u op zoek naar informatie omtrent koopovereenkomsten? Over bijvoorbeeld het opmaken of controleren van een koopovereenkomst? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres! Onze advocaten zoeken het graag voor u uit.

Risico's bij sluiten koopovereenkomst

Of het nu gaat om bouw- en grondstoffen, handelsvoorraad, vastgoed, aandelen of de activa/passiva van een onderneming, bij het sluiten van koopovereenkomsten draait alles om de verdeling van risico. De belangen en daarmee de risico’s zijn vaak groot.

Geschillen koopovereenkomsten

Geschillen over een koopovereenkomst ontstaan in de regel wanneer partijen ieder een andere uitleg geven aan de gemaakte afspraken. Het is daarom van belang om de afspraken tussen partijen correct en duidelijk, schriftelijk vast te leggen. STIPT. staat u graag bij door advisering en het opstellen of controleren van een koopovereenkomst. Daardoor kunt u kostbare en tijdrovende  procedures voorkomen.

STIPT. advocaten adviseert u graag over uw koopovereenkomst

Wij adviseren ook graag over de (on)mogelijkheden om overeenkomsten ongedaan te maken (opzeggen, ontbinden of vernietigen), te wijzigen of om juist nakoming van overeenkomsten af te dwingen. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »