Huurrecht 

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres. Onze huurrecht advocaten helpen u graag verder op weg.

Wat houdt huurrecht in?

Met huur en verhuur van onroerend goed, komt bijna iedereen wel een keer in aanraking. Ogenschijnlijk lijkt een huurovereenkomst een simpele overeenkomst waarin huurder en verhuurder hun afspraken vastleggen. In de wet zijn echter verschillende dwingendrechtelijke afspraken opgenomen, waar in een huurovereenkomst niet van mag worden afgeweken. Indien de afspraken uit de huurovereenkomst ‘botsen’ met dwingendrechtelijke regels, zijn de bepalingen uit de huurovereenkomst nietig.

De wetten van het Nederlandse huurrecht 

De Nederlandse wet kent drie wettelijke huurregimes: huur van een woning, een middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of horecapand) en van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte). De mate van huurbescherming is voor elk regime verschillend, hetzelfde geldt voor afspraken over de huurprijs, mogelijkheid tot onderhuur, de onderhoudsverplichtingen van huurders/verhuurders en de wijze waarop een huurovereenkomst kan worden beëindigd.

Vraagstukken omtrent commercieel huurrecht 

Voor commerciële (ver)huur van bedrijfsruimte (zowel zogenaamde 230a en 290-bedrijfsruimte) wordt veelal gebruik gemaakt van standaardmodelovereenkomsten. In de praktijk blijkt dat weinig situaties als standaard te kwalificeren zijn. Hoe ziet een huurovereenkomst er uit als de bedrijfsruimte nog gerealiseerd moet worden? Wat spreek je af als de huurder zelf de nodige investeringen doet, krijgt de huurder een vergoeding als de investeringen achterblijven of moet de huurder deze voor eigen rekening en risico verwijderen? De huurrechtspecialisten van STIPT. adviseren u graag over de mogelijkheden en welke huurovereenkomst in uw situatie passend is. Zo voorkomt u discussie met uw (ver)huurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst of bij het einde ervan.

Meer weten? Neem hieronder contact met ons op!

Heeft u al een huurovereenkomst en heeft u (of dreigt er) een geschil (te ontstaan) met uw (ver)huurder, dan kunnen de huurrechtspecialisten van STIPT. u bijstaan in geschillen of onderhandelingen aangaande (ver)huur van vastgoed.

Contact opnemen

Huurovereenkomst
Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Beide partijen hebben rechten en verplichtingen. Zo is de verhuurder verplicht het verhuurde ter beschikking te stellen en te gebreken aan het verhuurde te verhelpen. De huurder is onder meer verplicht om de huur te betalen en om zich als een goed huurder te gedragen. Dit zijn algemene regels voor huur, die gelden voor zowel de huur van woonruimte als de huur van bedrijfsruimte.
Meer info »
Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »