Hoofdelijke aansprakelijkheid

Heeft u vragen omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon of natuurlijk persoon? De advocaten van STIPT. geven u daar graag advies over.

Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid in?

Hoofdelijke aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon of rechtspersoon betekent het volgende. Als er twee of meer personen (of ondernemingen) zich samen hebben verbonden een bepaalde prestatie te leveren, kan ieder van hen afzonderlijk gedwongen worden de hele prestatie, dus 100% van de schuld, na te komen. Ook al zijn anderen ook aansprakelijk. Als diegene de hele verplichting nakomt, is ook de andere schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser bevrijd van zijn verplichting.

Wet en regelgeving hoofdelijke aansprakelijkheid

Voor dit geval biedt de wet wel een oplossing. Uitgangspunt is dat degene die meer voldoet dan hem aangaat, zich voor dat meerdere kan verhalen op de andere hoofdelijk schuldenaar, het zogenoemde regresrecht. Eenvoudig gezegd: in het zojuist gegeven voorbeeld, is de schuldenaar die niets heeft gedaan, als uitgangspunt gehouden de helft te vergoeden aan de schuldenaar die de hele prestatie heeft geleverd. Dat wordt de onderlinge draagplicht genoemd. De onderlinge draagplicht is bij hoofdelijke aansprakelijkheid gelijk. In het gegeven voorbeeld: ieder voor de helft. Maar let op: het is mogelijk onderling hierover andere afspraken te maken.

Advies van onze advocaten

STIPT. helpt u graag bij vragen over hoofdelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en een goede vastlegging van overeenkomst die u samen met anderen aangaat. Bent u hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld of wilt u een regresrecht uitoefenen, omdat u meer heeft gedaan dan waartoe u onderling verplicht bent? Dan denken wij hierover graag met u mee.

Contact opnemen

Overeenkomst
Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen richting een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. In welke vorm dat gebeurt, is is irrelevant, dus een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het kan dan echter lastig zijn om bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst.
Meer info »