Commerciële contracten

Bent u op zoek naar informatie omtrent commerciële contracten? Over bijvoorbeeld het opmaken of controleren van een commercieel contract? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres! Onze advocaten zoeken het graag voor u uit.

Wat houdt het in?

(Commerciële) contracten vormen de kern van iedere onderneming of samenwerking. De wereld om ons heen wordt steeds juridischer. Er wordt vaker geprocedeerd, de procedures duren langer en worden alsmaar complexer. Wij zien dan ook een tendens om al aan de ‘voorkant’ van een transactie, in de overeenkomst, de risico’s te verdelen of in te perken.

Opstellen commercieel contract

Het is dan ook van belang om heldere en duidelijke contracten op te (laten) stellen zodat er in de toekomst geen geschillen kunnen ontstaan over de inhoud daarvan. Wilt u een commercieel contract laten opstellen, beëindigen of erover onderhandelen? De specialisten van STIPT. begeleiden u graag bij het opstellen van en onderhandelen of procederen over allerlei (internationale) contracten.

STIPT. advocaten adviseert u graag over commerciële contracten

Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het onderhandelen over en opstellen van overeenkomsten zoals aanneming, agentuur,  bemiddeling, distributie, franchise, koopovereenkomsten en opdracht
  • Aansprakelijkheid bij afgebroken onderhandelingen en tekortkomingen (wanprestatie)
  • Algemene voorwaarden voor zowel in- als (online) verkoop van goederen en diensten
  • Arbitrage en bindend advies
  • Beslaglegging
  • Advies over ontbinding, opzegging of nakoming van overeenkomsten
  • Advies over dwaling, misbruik van omstandigheden en bedrog
  • Executiegeschillen
  • (Internationale) incasso’s

Contact opnemen

Goederen
Goederen is de verzamelnaam voor zaken (stoffelijke objecten) en vermogensrechten (rechten die overdraagbaar zijn of een financiële waarde hebben, bijvoorbeeld: een vordering op een derde)
Meer info »
Nakoming
Als partijen een overeenkomst hebben gesloten, kunnen de ene partij van de andere partij eisen dat die aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst voldoet. Het voldoen aan die verplichtingen wordt nakoming genoemd. Komt een partij zijn verplichtingen niet (tijdig) of onbehoorlijk na, dan pleegt hij wanprestatie. Er is dan sprake van een tekortkoming in de nakoming.
Meer info »