Bodemprocedures en kort geding

Bent u op zoek naar informatie omtrent bodemprocedures en kort geding? Dan bent u bij STIPT. advocaten aan het juiste adres! Onze advocaten zoeken het graag voor u uit.

Transparantie in bodemprocedures

De roep om alternatieve vormen van geschillenbeslechting neemt toe, zoals arbitrage, bindend advies en mediation. Ook willen cliënten meer transparantie en duidelijkheid over wat er allemaal komt kijken bij een procedure, inclusief duidelijkheid over de daaraan verbonden kosten.

STIPT. advocaten helpt u verder

De specialisten van STIPT. beschikken over jarenlange ervaring in het begeleiden van commerciële geschillen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt: schikken als dat kan, maar procederen op het scherpst van de snede als dat moet.

Aanpak bodemprocedures en kort geding

Onze advocaten excelleren zowel in het opstellen van contracten, als ook in het procederen als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De vaardigheden die voor beide disciplines nodig zijn, versterken elkaar. Daarbij kiezen wij voor een transparante en projectmatige aanpak. U weet wat u van ons kan verwachten zowel qua advies als financieel.

STIPT. advocaten adviseert u graag

Wilt u ver gaan tot dagvaarding in een bodemprocedure of kort geding, of heeft u een dagvaarding ontvangen, de advocaten van STIPT. staan u graag bij. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Dagvaarding
De dagvaarding is een document waarin de eiser omschrijft wat hij eist, de gronden waarop die eis is gebaseerd en hoe en wanneer de gedaagde hierop kan reageren. De dagvaarding wordt aan de gedaagde betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Meer info »
Bodemprocedure
Een bodemprocedure is de gerechtelijke procedure waarin een juridisch geschil - anders dan bij een kort geding - definitief beslecht wordt.
Meer info »