Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon voor handelingen die zij als bestuurder hebben verricht. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt vaak onderscheiden in interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Heeft u hier vragen over? De advocaten van STIPT. staan voor u klaar.

Vormen bestuurdersaansprakelijkheid

Met interne bestuurdersaansprakelijkheid wordt de aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap zelf bedoeld. Bijvoorbeeld, omdat hij of zij de vennootschap onnodige financiële risico’s heeft laten nemen.

Met externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt de rechtstreekse aansprakelijkheid bedoeld van de bestuurder van de rechtspersoon tegenover derden, zoals leveranciers en klanten. Bijvoorbeeld omdat hij of zij namens de vennootschap verplichtingen is aangegaan, waarvan hij of zij moest weten dat de vennootschap die nooit zou kunnen nakomen, of omdat hij bepaalde crediteuren wel voldoet en andere overslaat.

Wettelijk vermoeden bestuurdersaansprakelijkheid

In sommige situaties geldt een wettelijk vermoeden dat van bestuurdersaansprakelijkheid sprake is. Bijvoorbeeld in een situatie van faillissement van de vennootschap, waarbij de jaarstukken niet op tijd zijn gedeponeerd, of de administratie van de onderneming niet op orde is. Er zijn nog talloze andere situaties te bedenken.

STIPT. advocaten adviseert u graag

Bent u bestuurder van een ondernemer. Twijfelt u over een beslissing die u moet nemen? Of zoekt u advies over een beslissing die al is genomen. Gaat het niet goed met de door u bestuurder onderneming? Wordt u als bestuurder benoemd en vraagt u zich af wat dat voor verantwoordelijkheden met zicht brengt voor heden en verleden? Of neemt u juist afscheid en wilt u uw afscheid goed vastleggen. STIPT. is u graag van dienst.

Contact opnemen