Bedrijfsopvolging

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging? STIPT. Advocaten staat voor u klaar! Onze ondernemingsrecht advocaten hebben hier jarenlange ervaring in. 

Toekomst van uw bedrijf

Als u uw eigen bedrijf heeft, komt ooit het moment om het bedrijf te stoppen of om het bedrijf over te dragen aan een ander. De meeste ondernemers hebben de wens om een bedrijfsopvolger te vinden, dit kan iemand binnen het bedrijf zijn, een derde of bijvoorbeeld aan familie. Het is belangrijk om op tijd te bedenken hoe u de toekomst van uw bedrijf voor u ziet en hier voorbereidingen voor te treffen. STIPT. kan u uitstekend begeleiden bij alle aspecten van een bedrijfsopvolging.

Voorbereiding bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolging gaat om de overdracht van leiding, eigendom en/of zeggenschap. Bij het maken van deze keuze komen lastige fiscale en juridische punten aan bod. Een goede voorbereiding voor de bedrijfsopvolging is daarom ook van belang. STIPT. advocaten heeft hier ruime ervaring in. Samen maken we een plan om voor een zo soepel als mogelijke bedrijfsopvolging te gaan. Voor u en voor uw opvolger.

STIPT. advocaten adviseert u graag over bedrijfsopvolging

Staat uw bedrijf voor een bedrijfsopvolging? STIPT. advocaten is u graag van dienst. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen

Overdracht
Overdracht is het overdragen van een recht aan een ander. Eigendom is overdraagbaar, maar ook beperkte rechten en vorderingsrechten. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar echter ook worden uitgesloten. Om een rechtsgeldige overdracht tot stand te laten komen moet zijn voldaan aan drie eisen: het goed moet zijn geleverd, krachtens een geldige titel (bijvoorbeeld koop of schenking), door iemand die daartoe bevoegd is. Hoewel vaak gedacht, is betaling geen voorwaarde voor eigendomsoverdracht, tenzij dat expliciet is afgesproken.
Meer info »
Eigendom
Eigendom is het meest verstrekkende recht dat men op een zaak kan hebben. Het is het recht om vrij over een zaak te beschikken. Eigendom is niet hetzelfde als bezit, maar eigendom en bezit gaan wel vaak samen.
Meer info »