Aandeelhoudersgeschillen: hoe op te lossen?

Binnen ieder samenwerkingsverband kunnen geschillen ontstaan. Een aandeelhoudersgeschil kan een grote bedreiging vormen voor de continuïteit van een onderneming. Het is daarom van groot belang om in een vroeg stadium van een aandeelhoudersgeschil, advies in te winnen van een ondernemingsrechtspecialist. De juridische en procedurele opties kunnen dan inzichtelijk worden gemaakt en er kan naar een oplossing worden gezocht.

Onderzoek aandeelhoudersgeschil

Onder omstandigheden kan een aandeelhouder of de onderneming een verzoek indienen bij de Ondernemingskamer om een onderzoek te starten naar het beleid van de onderneming, een zogenaamde enquêteprocedure. Dit kan ook bij aandeelhoudersgeschillen. Indien er redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen kan de Ondernemingskamer een onderzoek gelasten naar het beleid van de onderneming. Hangende dat onderzoek kan de Ondernemingskamer al een aantal voorlopige maatregelen treffen, waaronder schorsing of vernietiging van een bepaald besluit, of schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen. Vaak is hierdoor al de angel uit het geschil.

De geschillenregeling

Er is ook een andere oplossing voor aandeelhoudersgeschillen opgenomen, de zogenaamde geschillenregeling. Deze procedure kan, net als de enquêteprocedure, worden gebruikt bij onwerkbare verhoudingen tussen aandeelhouders.

STIPT. advocaten adviseert u graag over aandeelhoudersgeschillen

De ondernemingsrechtspecialisten van STIPT. adviseren u graag over de meest verstandige wijze om aandeelhoudersgeschillen op te lossen. Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bellen kan uiteraard ook, via 088 000 53 00.

Contact opnemen