Prinsjesdag: STIPT. zet de belangrijkste plannen voor u als werkgever op een rij:

  • STAP-budget. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de subsidieregeling STAP-budget ingevoerd, in plaats van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor scholingskosten. Werknemers kunnen jaarlijks één STAP-scholingsactiviteit doen waarvoor zij maximaal EUR 1.000 subsidie krijgen. De opleidingen die in aanmerking komen voor de subsidie zijn te vinden op www.stap-budget.nl, en vervolgens verloopt de subsidieaanvraag via UWV. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2022.
  • (Opnieuw) uitstel handhaving DBA. In 2016 is de wet DBA ingevoerd om de schijnzelfstandigheid van zzp'ers die feitelijk functioneren als werknemers tegen te gaan. De wet bracht onvoldoende rust en duidelijkheid. Daarom wordt er al enkele jaren nagedacht over een vervangende regeling en is de Wet DBA steeds niet gehandhaafd (behoudens uitzonderingen). De periode van niet-handhaving is sindsdien meermaals uitgesteld en dat is met Prinsjesdag opnieuw gebeurd, tot het moment dat er een nieuw kabinet is. Lees voor meer info ons blog
  • Thuiswerkvergoeding. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen werkgevers hun werknemers onbelast een thuiswerkvergoeding van max EUR 2 per dag verstrekken, ter compensatie van bijvoorbeeld koffie en elektriciteitsverbruik. Deze regeling bestaat naast de onbelaste reiskostenvergoeding: de werkgever kan een werknemer per werkdag óf de onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken, óf de onbelaste thuiswerkvergoeding.
  • Subsidie omscholen naar techniek en ICT. Tussen 1 september 2021 en 1 december 2021 kunnen werkgevers via mijn.rvo.nl een subsidie aanvragen voor de omscholing van bestaande of nieuwe werknemers naar een beroep in de techniek of ict. De subsidie bedraagt EUR 3.750 per werknemer, met een max van 6 werknemers per werkgever. Voorwaarden zijn onder meer dat de werknemer voorheen in een ander beroepssegment werkte en dat met de werknemer een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor het nieuwe beroep.
  • Aandelenoptie als loon fiscaal aantrekkelijker. Start-ups hebben vaak nog niet de liquiditeit om werknemers een marktconform salaris te bieden, en bieden in plaats daarvan nogal eens aandelenopties. Lastig daaraan is dat daar nu belasting over wordt geheven als de werknemer die optie omzet in aandelen, dat wil zeggen: nog vóórdat hij financieel voordeel van die aandelen geniet. Het voorstel is nu om per 1 januari 2022 een keuzeregeling in te voeren: de werknemer betaalt belasting óf conform de huidige regeling (dus op het moment van omzetting) óf op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn (dus op het moment dat er geld beschikbaar komt).

 

Contact opnemen

Schijnzelfstandigheid
Een arbeidskracht werkt als zelfstandige (zzp'er) bij een opdrachtgever, terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden: loon, persoonlijke arbeid en gezag. Ook als een zzp'er een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst heeft getekend, kan sprake zijn van schijnzelfstandigheid.
Meer info »
Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »