Ondernemingsrecht

STIPT. ondersteunt bij de oprichting en ontvlechting van samenwerkingsverbanden en adviseert en procedeert op alle terreinen van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Wij zijn een gedreven partner bij de begeleiding van fusies, overnames en bedrijfsopvolging. Wij onderhandelen, doen onderzoek en schrijven (transactie)contracten. Ook behartigen wij uw belangen bij geschillen naar aanleiding van overnames, zoals bij garantieclaims. Wij helpen bij het beheersen van risico’s en het realiseren van een optimaal resultaat.

Wij ondersteunen bij de oprichting en ontvlechting van samenwerkingsverbanden en adviseert en procedeert op alle terreinen van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Contact opnemen