Werknemer gaat tijdens coronacrisis, zonder toestemming van werkgever eerder op vakantie; is hij terecht op staande voet ontslagen?

Werknemer werkt bij Nemo. Elk jaar hebben de werknemers van Nemo collectief zomervakantie, gedurende een vastgestelde aaneengesloten periode van 3 weken. In een brief deelt werknemer aan Nemo mee dat hij in plaats van 3 weken, 4 weken vrij neemt. Hij heeft dit echter gedaan zonder enige vorm van overleg. Nemo gaat hiermee niet akkoord. Zij geeft aan dat de dagen die werknemer niet werkt, voor of na de collectieve zomersluiting voor zijn rekening komen en dat een langere vakantie consequenties kan hebben voor zijn dienstverband. Nemo heeft dit nog eens herhaald. Werknemer is toch op vakantie gegaan. Na vertrek roept Nemo werknemer op direct zijn werkzaamheden te hervatten, en als hij hieraan geen gehoor geeft dat hij dan op staande voet zal worden ontslagen. Nadat werknemer hieraan (na 2 dagen) geen gehoor heeft gegeven, wordt hij op staande voet ontslagen. Is dit terecht?

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werknemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij toestemming had gekregen om eerder op vakantie te gaan. De directeur HRM heeft tot tweemaal toe, schriftelijk aan werknemer laten weten dat hij niet akkoord was met het opnemen van extra verlof. Het feit dat een andere werknemer op informele wijze toestemming heeft gegeven om toch te gaan, doet hieraan niets af. De kantonrechter oordeelt dat Nemo voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een week extra verlof het productieproces zou verstoren. Op de betreffende afdeling werken maar 2 personen, en als er dan 1 weg zou vallen zou de productie worden gehalveerd. Nemo had dan ook goede redenen om het verzoek om extra verlof te weigeren. Daarnaast had Nemo het moeilijk door het wegvallen van een groot deel van haar omzet vanwege de coronacrisis. Nemo moest dus alle zeilen al bijzetten om de omzet  goed te maken. Ook zou Nemo gaan verhuizen, wat ook veel druk op het bedrijf legde.

Het niet tijdig kunnen reageren komt voor rekening van werknemer, omdat hij zelf zijn privé e-mailadres aan Nemo heeft verstrekt. Nemo had niet kunnen of hoeven te vermoeden dat werknemer dit e-mailadres niet gebruikt. Daarnaast is het aan te raden dat een thuisblijver de post in de gaten houdt tijdens vakantie. De kantonrechter geeft aan te begrijpen dat de gevolgen van het ontslag ingrijpend zijn voor werknemer, maar vindt dat werknemer dat risico willens en wetens heeft genomen door zonder toestemming toch op vakantie te gaan.

De conclusie van de kantonrechter is dat Nemo werknemer terecht op staande voet heeft ontslagen. De coronacrisis en de bedrijfsverhuizing maakten dat Nemo het extra mocht weigeren.

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »