Uw aannemer is failliet terwijl uw woning nog niet is afgebouwd. Wat nu? 

Kopers van nieuwbouwwoningen in de Almeerse wijk Oosterwold zitten met hun handen in het haar. Twee jaar na de start van het project, waarin hun droomhuis gerealiseerd zou worden, is het een nachtmerrie geworden. Er staan slechts een paar half afgebouwde huizen, of huizen die niet goed gebouwd zijn en er zijn zelfs ‘woningen’ waarvan na twee jaar alleen nog maar een fundering ligt.

De betrokken aannemer kampte al langer met financiële problemen. Daardoor lag de bouw van de woningen in de afgelopen jaren al vaker een aantal maanden stil. Er werden herhaaldelijk gebreken geconstateerd en de gemeente heeft tot twee keer toe een bouwstop opgelegd. Een aantal weken geleden is de aannemer failliet verklaard en nu ligt het nieuwbouwproject helemaal stil.  De eigenaren worden al lange tijd geconfronteerd met dubbele woonlasten of wonen in een caravan of camper naast hun half afgebouwde nieuwbouwwoning. Wat nu?

Als uw nieuwbouwwoning later wordt opgeleverd dan gepland, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen van de aannemer, kunt u in veel gevallen op grond van de aannemingsovereenkomst een schadevergoeding of boete vorderen. Maar wat als de aannemer van uw nieuwbouwwoning failliet gaat, terwijl de woning nog niet is opgeleverd? In dit artikel legt STIPT. uit welke mogelijkheden u heeft. Of hebt?

De curator beslist
De curator van de failliete aannemer zal beslissen of er wel of niet verder uitvoering wordt gegeven aan de aannemingsovereenkomst en/of de woning alsnog wordt afgebouwd. Indien dit niet het geval is, zal de koper van de woning zich tot een andere aannemer moeten wenden om de woning af te maken. De extra kosten die dat met zich brengt kan de opdrachtgever als concurrente vordering indienen bij de curator. Als zogenaamd concurrent schuldeiser staat u echter (nagenoeg) achteraan in de rij. De praktijk leert dat het boedelsaldo vaak ontoereikend is om deze kosten aan de opdrachtgever uit te keren.

Garantie- of waarborgregeling
Gelukkig worden dergelijke woningbouwprojecten vaak gebouwd onder toepasselijkheid van een zogenaamde garantie- of waarborgregeling. In dat geval kunt u bij een faillissement van de aannemer (onder bepaalde voorwaarden) een beroep doen op de insolventiewaarborg. De garantie- of waarborgregeling houdt onder andere in dat de afbouw van uw nieuwbouwwoning wordt gegarandeerd, ook als de aannemer failliet gaat. De waarborger vergoedt, bij een faillissement van de aannemer, óf de meerkosten voor het afbouwen van de woning door een andere aannemer, óf alle reeds aan de aannemer betaalde termijnen vermeerderd met rente waarna de opdrachtgever de woning zelf kan laten afbouwen. Het is per garantiepartij verschillend of schade als gevolg van het faillissement van de aannemer, zoals vertragingskosten en dubbele woonlasten, wordt vergoed.  

De garantie kan alleen worden afgesloten als uw aannemer is aangesloten bij een garantiepartij. De drie grootste garantiepartijen voor woningbouw zijn Woningborg, SWK of Bouwgarant. Bij deze drie partijen is de dekking gemaximeerd tot 100% van de aanneemsom.

Conclusie
Het is raadzaam om bij de bouw van uw nieuwbouwwoning een aannemer te kiezen die is aangesloten bij een garantiepartij en te controleren of de garantie- of waarborgregeling van toepassing is op de aannemingsovereenkomst. Bij toepasselijkheid van een garantie- of waarborgregeling bent u zodoende, gedurende de bouw, tot een behoorlijk bedrag gedekt tegen risico’s, waaronder het faillissement van de aannemer.

Wat gaat er nu met de huizen in Almere gebeuren? Op 102 woningen die nog in aanbouw zijn, is ook een garantie- en waarborgregeling van toepassing. Op dit moment wordt door de waarborger geïnventariseerd om welke kopers het gaat en wat de stand is van het werk. De huizen met een garantie- of waarborgregeling zullen vervolgens worden afgebouwd door een andere aannemer, waarvan de meerkosten aan de opdrachtgever worden vergoed, of de aanneemtermijnen worden terugbetaald en de opdrachtgever schakelt zelf een aannemer in die het huis afbouwt.

 

Contact opnemen