STIPT. tipt.

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen met doorbetaling van 50% van het loon. De Eerste Kamer heeft deze Wet vorige week goedgekeurd.

Wat is het doel van de Wet betaald ouderschapsverlof (“Wet”) en wat betekent dit voor werknemers en werkgevers?

De Wet regelt dat werknemers loon ontvangen tijdens een deel van hun verlof, zodat zij meer tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe situatie en ouders in staat te stellen om bewuste keuzes te maken over de verdeling van werk en zorg voor het gezin. Op dit moment kun je wel ouderschapverlof opnemen, maar is het verlof onbetaald, tenzij er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken zijn gemaakt.

De eerste 8 jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur.

Vanaf 2 augustus 2022 zal het UWV gedurende de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof een deel van het loon uitkeren, mits het verlof wordt opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind. De uitkering bedraagt 50% van het loon. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het ouderschapsverlof. Het kan wel zijn dat er in de cao voor jouw branche andere regels gelden. Als werkgever kun je er ook voor kiezen het loon aan te vullen tot 100%.

In de Eerste Kamer is ook een motie goedgekeurd die het kabinet oproept om 70% van het loon tijdens het ouderschapsverlof door te betalen. Maar deze beslissing wordt tot een volgend kabinet aangehouden. We houden u op de hoogte…….

 

Contact opnemen