Seminar 'contracteren en incasseren': meld u snel aan!

Hoe vaak gebeurt het niet dat u denkt dat afspraken goed vastliggen maar er toch problemen ontstaan? Op 1 april jongstleden stond het seminar 'contracteren en incasseren' gepland. Helaas kon dit seminar in verband met de situatie rondom COVID-19 geen doorgang vinden. Uiteraard is de corona-periode nog niet voorbij, maar is het ondertussen wel mogelijk om een seminar te houden in aangepaste vorm. Er zijn nog een paar plekken vrij op woensdag 30 september en 7 oktober.  

SEMINAR
Tijdens het seminar op 30 september en 7 oktober geven mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot de belangrijkste tips & tricks om effectief te contracteren en incasseren in binnen- en buitenland. Na afloop bent u zich bewust van de veelvoorkomende valkuilen en fouten. STIPT. advocaten nodigt u graag uit voor dit seminar.
 
PROGRAMMA
08:15 uur: ontvangst 

08.30 uur: presentatie mr. Roel Versteeg en mr. Sieuwert Bruins Slot

 • afbreken onderhandelingen;
 • verschillen LOI, Term Sheet etc.;
 • opschortende en ontbindende voorwaarde;
 • effectieve voorbehouden en escapes;
 • onbevoegde vertegenwoordiging;
 • Weens Koopverdrag;
 • algemene voorwaarden in internationaal verband;
 • besparing proceskosten; 
 • "echte" zekerheden; 
 • effectief incasseren in binnen- en buitenland; 
 • consequenties van een Hard-Brexit. 

09:30 uur: afsluiting. 

Deelname is kosteloos en er is genoeg ruimte om te parkeren. Om voldoende afstand te kunnen houden en gelegenheid te hebben voor interactie en het stellen van vragen is er een maximum van 6 deelnemers. Dus meld u snel aan! 

AANMELDEN
Aanmelden kan tot 25 september a.s. door een email te sturen naar h.vangogh@stiptadvocaten.nl onder opgave van uw bedrijfsnaam, contactgegevens en de namen van de deelnemers. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen op 088-0005300.

 

Contact opnemen