Ook na 1 juni 2020 nog oppassen met bedrijfseconomisch ontslag!

Met ingang van 1 juni jl. is het tweede tijdvak voor de NOW-regeling (NOW 2.0) ingetreden. Daarmee wordt het eerste tijdvak (NOW 1.0) met vier maanden verlengd. 

NOW 2.0 bevat een aantal nieuwe voorwaarden. Eén van die nieuwe voorwaarden gaat over de boete die is gesteld op bedrijfseconomisch ontslag. Onder NOW 1.0 gold dat de subsidie wordt verminderd met 150% van het salaris van betreffende werknemer, en onder 2.0 is dat percentage 'slechts' 100%. Dat wordt wel geïnterpreteerd als dat de boete is komen te vervallen, en dat de poort voor bedrijfseconomisch ontslag sinds 1 juni jl. is geopend. Dat is echter onjuist. Pas op de volgende 'addertjes'!

  • U bent aan de NOW 1.0 regels gebonden zolang u in het aangevraagde tijdvak zit. Dus heeft u de NOW 1.0-subsidie aangevraagd voor tijdvak mei tot en met juli? Dan bent u die gehele periode nog gebonden aan de 150% boete.
  • Verlaging tot 100% betekent niet dat de boete is komen te vervallen. Dat lijkt wellicht zo, omdat u die loonkosten dan toch niet meer heeft, maar in de praktijk kan het vervelend uitpakken. Vooral als het subsidiebedrag dat u ontvangt relatief laag is (omdat uw omzetverlies relatief beperkt is). Dan hakt het er flink in als dat subsidiebedrag wordt verlaagd met de volle 100% van het betreffende salaris.
  • De boete voor bedrijfseconomisch ontslag is gesteld op het doen van de aanvraag. Dus zelfs als uw ontslagaanvraag wordt afgewezen, wordt u beboet (!). 

De werkgever wordt dus nog steeds ontmoedigd om bedrijfseconomisch ontslag te geven. Toch zijn er nog wel mogelijkheden om afscheid te nemen van een werknemer. De sancties gelden namelijk alleen wanneer een ontslagaanvraag via het UWV wordt gedaan. Een vertrek met wederzijds goedvinden (lees: een vaststellingsovereenkomst) blijft dus ongesanctioneerd mogelijk, evenals het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze mogelijkheden hebben 'slechts' tot gevolg dat de totale loonkosten lager komen te liggen, zodat daarvoor achteraf een correctie plaatsvindt op de verleende NOW-subsidie.

Vragen? We helpen u graag.

Contact opnemen

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Drie elementen dienen aanwezig te zijn om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst: arbeid (persoonlijk verricht door de werknemer), loon (veelal in geld) en een gezagsverhouding.
Meer info »