Ontslag op staande voet en loonstop wegens niet-werken door corona

Op 27 juli jl. heeft de rechtbank Noord-Holland een interessante uitspraak gedaan over het thuisblijven van een werknemer vanwege de coronamaatregelen. Eerder schreven wij dat werknemers niet in alle gevallen recht hebben om thuis te werken tijdens de coronacrisis.

In deze kwestie is de werknemer, met een kind en chronisch zieke vrouw, op staande voet ontslagen en heeft ook een loonstop opgelegd gekregen. De kantonrechter stond voor de vraag of dit ontslag al dan vernietigd diende te worden en of de werkgever het loon door had moeten betalen.

De feiten

De werknemer trad in 2008 in dienst bij Technibear. Werknemer heeft een chronisch zieke vrouw en een zoontje van 6 jaar, die gewoonlijk iedere dag naar de opvang gaat. Op 8 maart 2020 heeft werknemer zich afgemeld voor zijn werk, omdat zijn zoontje ziek was en daardoor niet naar de opvang kon. Ook zijn vrouw, alsmede de werknemer zelf, ontwikkelden vervolgens corona-gerelateerde klachten. Op advies van zowel de huisarts als het ziekenhuis is het gezin in zelfquarantaine gegaan. Dit heeft werknemer echter niet met Technibear besproken. Technibear heeft op 16 maart 2020 laten weten dat de werknemer weer wordt verwacht op het werk, waarna de werknemer zijn situatie heeft uitgelegd. Hierna is discussie ontstaan over de terugkeer naar werk en de ziekmelding van de werknemer. Op 14 april 2020 heeft de werkgever vervolgens een loonstop opgelegd en heeft erop gewezen dat, als werknemer niet verschijnt op het werk, mogelijk ontslag op staande voet wordt genomen. Uiteindelijk heeft Technibear de werknemer op staande voet ontslagen. 

Ontslag op staande voet

Voor wat betreft het ontslag op staande voet, overweegt de kantonrechter dat, met het oog op alle adviezen van de huisarts, het ziekenhuis, het UWV, de gemeenten en de overheid, met de boodschap ‘werk zo veel mogelijk thuis’, aan werknemer niet verweten kan worden dat hij thuis bleef en niet op het werk aanwezig was. Van de werknemer mocht echter wel verwacht worden dat hij zich zou inspannen om tot een oplossing te komen en werkgever voldoende te informeren; dit is achterwege gebleven. Ook Technibear is nalatig geweest en heeft zich niet als een goed werkgever gedragen, door direct een officiële waarschuwing en loonstop op te leggen, hetgeen op dat moment nog niet passend was. De kantonrechter is van mening dat ontslag op staande voet niet de juiste weg was.

Doorbetalen van het loon

Ook de opgelegde loonstop achtte de kantonrechter niet terecht. Hoewel de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht, komt de oorzaak hiervan niet voor rekening van de werknemer. De richtlijnen van het RIVM luiden immers dat er zo veel mogelijk thuis gewerkt moet worden. Daarnaast heeft Technibear onvoldoende onderzocht of er thuis ander, passend werk verricht kon worden. Er kan daarom niet worden gezegd dat de werknemer ongeoorloofd afwezig was. Het loon moet dus met terugwerkende kracht worden terugbetaald.

Kortom, het is voor de werknemer aan te raden om altijd te (blijven) communiceren met de werkgever om op die manier tot een werkbare oplossing te komen. Werkgevers is te adviseren om in een dergelijk geval niet direct over te gaan tot ontslag op staande voet en het opleggen van een loonstop.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Wij helpen u graag!

 

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »
Terugwerkende kracht
Met terugwerkende kracht houdt in dat iets wat in het heden gebeurt, gevolgen heeft voor het verleden. Voorbeeld: als je toeslag aanvraagt en je blijkt daar in het verleden reeds recht op te hebben gehad, kan de toeslag worden toegekend met terugwerkende kracht. Je ontvangt dan alsnog de toeslag waar je in het verleden al recht op had.
Meer info »