Onbekende ‘no risk polis’ kan de werkgever veel geld besparen

Veel werkgevers zijn niet bekend met de zogenaamde 'no risk polis'. In 2018 had slechts 52% er weet van, zo bleek toen uit onderzoek. Een gemiste kans, want de no risk polis kan de werkgever veel geld besparen. STIPT. licht dit toe.

Wat is de no risk polis

Wanneer een werknemer ziek uitvalt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht van in beginsel twee jaar (de ‘wachttijd’). Bepaalde groepen werknemers lopen een groter risico om ziek uit te vallen. Voor hen is de no risk polis in het leven geroepen. Die no risk polis houdt kort gezegd in dat wanneer zo’n werknemer ziek uitvalt, hij aanspraak kan maken op een Ziektewetuitkering ter hoogte van 70 tot 100% van zijn dagloon. De werkgever mag het loon dat moet worden doorbetaald met deze Ziektewetuitkering verrekenen en loopt op die manier maar een beperkt risico wanneer hij deze werknemer in dienst neemt (of houdt). De no risk polis is in beginsel 5 jaar geldig, maar kan in bijzondere omstandigheden worden verlengd.

Wie komt in aanmerking voor de no risk polis

De no risk polis geldt – samengevat – voor:

 • de werknemer die bij indiensttreding:
  • langer dan twee jaar ziek is en een WIA, WAO of WAZ uitkering ontvangt;
  • een Wajong-uitkering ontvangt;
  • een indicatie banenafspraak heeft;
  • een indicatie beschut werk heeft;
  • een indicatie ernstige scholingsbelemmering heeft;
 • de werknemer die gedurende zijn dienstverband ziek is geworden, en:
  • na einde wachttijd in dienst blijft en recht heeft op een WIA-uitkering (lees: meer dan 35% arbeidsongeschikt is);
  • na einde wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus géén recht heeft op een WIA-uitkering, maar niet in dienst kan blijven, en bij een andere werkgever in dienst treedt.

Hoe kom je erachter of je werknemer een no risk status heeft

Maar hoe kom je er als werkgever achter of voor jouw werknemer een no riskpolis geldt? Opvragen bij het UWV is niet mogelijk, zij mag dergelijke gegevens niet zonder meer verstrekken aan werkgever. Wat je wel kunt doen, is het volgende.

 • Vraag het je werknemer. Je mag natuurlijk niet zomaar allerlei medische gegevens opvragen, maar volgens art. 38b Ziektewet mag de werkgever wel aan zijn werknemer vragen of hij in aanmerking komt voor de no riskpolis. Dan moet de werknemer wel langer dan twee maanden in dienst zijn. Let wel: werknemers weten het antwoord op deze vraag vaak niet. Uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat slechts 16% van de ‘no riskwerknemers’ weet dat zij deze status hebben.
 • Weet de werknemer het niet? Vraag hem dan of je de beslissing van het UWV op zijn WIA-aanvraag mag checken. Die beslissing bevat in de regel een alinea over de no-riskpolis.
 • Check het Doelgroepregister, om te controleren of jouw werknemer onder de banenafspraak valt. Dit kun je doen via het werkgeversportaal van het UWV.

Hoe doe je een beroep op de no riskpolis

Een no riskpolis hoeft niet aangevraagd te worden. Als je werknemer ziek wordt, geef je bij de ziekmelding richting het UWV aan dat de no riskpolis op hem van toepassing is. De regeling geldt dan automatisch.

Vragen? Neem gerust contact op! 

 

Veelgestelde vragen

Wat is een no risk polis?

Wanneer werknemer in risicogroep door ziekte uitvalt, kan hij aanspraak maken op Ziektewetuitkering (of Ziektewet).

Mag werkgever loon tijdens ziekte verrekenen met Ziektewetuitkering (of Ziektewet)?

Ja, dat is toegestaan.

Wat is de duur van een no risk polis?

5 jaar.

Wie komt in aanmerking voor een no risk polis?

Werknemer die langer dan twee jaar ziek is en uitkering ontvangt.

Hoe ontvang je een no risk polis?

Werkgever meldt ziekmelding bij UWV en meldt dat polis van toepassing is.

 

Contact opnemen