NOW 3.0.: de belangrijkste wijzigingen

Zoals wij in dit artikel al schreven, komt er een derde steunpakket voor ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis. Over ongeveer twee weken zal het steunpakket, waaronder NOW 3.0, in werking treden en langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend. NOW 3.0 treedt in werking op 1 oktober 2020 en geldt tot 1 juli 2021. Deze 9 maanden zijn onderverdeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden;

De belangrijkste wijzigingen

  • In het eerste tijdvak is komt een ondernemer, evenals bij NOW 2.0, slechts in aanmerking voor subsidie indien hij een verwacht omzetverlies van tenminste 20% heeft, vanaf het tweede tijdvak is de drempel een verwacht omzetverlies van 30% zijn;
  • Per tijdvak is er een afbouw van de vergoedingspercentages: bij een maximum omzetverlies van 100% bedraagt de vergoeding in het eerste tijdvak maximaal 80%, dit wordt in het tweede tijdvak afgebouwd naar 70% en 60% in het derde tijdvak;
  • Voor werkgevers bestaat de mogelijkheid om de totale loonsom te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie (zoals bij NOW 1.0 en 2.0 wel het geval was). Het vrijstellingspercentage is in het eerste tijdvak 10% van de totale loonsom, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De daling van de loonsom kan op tot stand komen door bijvoorbeeld natuurlijk verloop van personeel, ontslag, of een (vrijwillig) loonoffer van werknemers;
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0 (maximaal 2x het maximum dagloon). In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
  • NOW 3.0 kan (naar verwachting) vanaf 16 november a.s. bij het UWV worden aangevraagd. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2.0, kan hij gebruik maken van de NOW 3.0.

Het volgende blijft ongewijzigd

  • Het voorschot op de subsidie is nog steeds 80%
  • Er wordt nog steeds rekening gehouden met een opslag van 40% voor de werkgeverslasten
  • De inspanningsverplichting gericht op scholing blijft bestaan
  • Het verbod op het uitkeren van bonussen en dividenden blijft van kracht.

 

Contact opnemen