NOW 2.0

Laatste update: 25-6-2020

De eerder aangekondigde verlenging van de NOW-regeling voor ondernemers, die in financiële problemen zijn geraakt door het coronavirus, is inmiddels een feit. Het steunpakket is verlengd met 4 maanden. STIPT. heeft de voorwaarden van dit tweede steunpakket voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Ondernemers met maximaal 250 werknemers (MKB) in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters met een omzetderving van minimaal 30 procent kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Het bedrag is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving.

Verlenging en aanpassing NOW-regeling

Bedrijven die een omzetverlies hebben van meer dan 20 procent, kunnen aanspraak (blijven) maken op de NOW-regeling waarbij het kabinet een deel van de loonkosten op zich neemt. Voor deze verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) gelden een aantal nieuwe voorwaarden. Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling en op grond hiervan een subsidie van 125.000 euro of meer of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen, mogen over dit jaar geen winstuitkering doen, geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen. Ook worden zij verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.  

Een opvallend verschil met de eerste NOW-regeling is dat de ontslagboete bij aanvraag van een bedrijfseconomisch ontslag door een ondernemer, die gebruik maakt van de NOW-regeling, deels wordt geschrapt. Ondernemers dienen bij de aanvraag van de NOW 2.0 te verklaren dat zij overleg zullen plegen met vakbonden of de ondernemingsraad, als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag aanvragen. Als dit overleg niet wordt gepleegd of er wordt geen akkoord bereikt tussen de werkgever en de vakbonden, dient de ondernemer in beginsel alsnog een boete te betalen van 5% van de ontvangen NOW-vergoeding. Voor ontslagen werknemers wordt geen loonsubsidie ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van werknemers worden teruggevorderd.

Daarnaast wordt de vaste (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent zodat ook andere kosten dan loonkosten worden gedekt en wordt de referentiemaand voor het berekenen van de loonsom ‘maart 2020’. Ook in de eerste NOW-regeling wordt ‘maart 2020’ als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart tot mei hoger is dan in de maanden januari tot maart. Dit is vooral van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

De vaststelling voor de eerste NOW-regeling kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Voor de tweede NOW-regeling kan dit na 15 november 2020. Het is ook mogelijk om de vaststelling van beide regelingen tegelijkertijd aan te vragen na 15 november 2020.

Overige regelingen

De TOGS-regeling: de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) uit het eerste steunpakket vervalt, in plaats van deze regeling treedt de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB in werking.

De TOZO-regeling, belastingmaatregelen en kredietregelingen uit het eerste steunpakket worden met drie maanden verlengd. Benieuwd naar de inhoud van deze maatregelen? Lees hier dan nog eens dit nieuwsbericht van STIPT.

Contact opnemen