Net gewend aan de WAB? Als het aan Commissie - Borstlap ligt zijn wij nog lang niet klaar…

Afgelopen donderdag kwam Commissie - Borstlap met een advies over de hervorming van de arbeidsmarkt. Voor iedereen zal er iets veranderen, de Commissie vindt de kloof tussen mensen met een vast contract en flexwerkers nu te groot. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is al veel gewijzigd, maar de voorstellen van de Commissie gaan (nog) verder dan dat.

Het advies van de Commissie maakt veel reacties los, maar welke wijzigingen stelt de Commissie nu eigenlijk voor? STIPT. maakt voor u een overzicht:

 • De Commissie constateert dat op de huidige arbeidsmarkt, de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. De voor en nadelen van flexibele arbeidscontracten zijn oneerlijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers en werknemers onderling. De Commissie stelt daarom voor dat werkgevers hogere premies gaan betalen voor flexwerkers. Daarnaast moeten tijdelijke krachten een hoger minimumloon of een premie bovenop hun salaris ontvangen.

  Daar tegenover staat dat werkgevers, hun zieke werknemers nog maar één jaar door hoeven te betalen in plaats van de huidige twee jaar. Daarnaast moet het voor de werkgever eenvoudiger worden om personeel te ontslaan. Zo wordt bijvoorbeeld deeltijdontslag ingevoerd. Als een bedrijf minder werk heeft, kunnen werkgevers afdwingen dat hun personeel (tijdelijk) minder uren werkt of op een andere locatie of in een andere functie aan de slag gaat. 
   
 • Het moet duidelijk worden welke contracten er bestaan en wat de voor en nadelen hiervan zijn. Er moeten drie contractvormen komen: of iemand heeft een contract voor (on)bepaalde tijd, of iemand is zelfstandig, of iemand verricht op uitzendbasis tijdelijk werk. Verder mogen tijdelijke contracten nog maar twee jaar duren, in plaats van drie jaar.
   
 • Om risico op kennisveroudering te verminderen, krijgt iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelbudget dat hij/zij tijdens de gehele carrière kan gebruiken. Door de betere opleidingen en ontwikkeltrajecten zullen werknemers korter werkloos zijn, en daardoor kan de WWuitkering dan weer omhoog. De WW-uitkering moet dan wel korter duren dan nu.
   
 • De fiscale voordelen voor zzp’ers, zoals de mkbwinstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek moeten verdwijnen. Tot slot komt er voor alle werkenden een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dus ook voor zelfstandigen.

Het advies van Commissie Borstlap is geen vastomlijnd plan, maar geeft wel een idee van hoe de toekomst er eventueel uit kan komen te zien. De conclusie is in ieder geval duidelijk: de arbeidsmarkt moet flink veranderen, "de huidige regels zijn niet toekomstbestendig"

Wordt dus vervolgd!

Contact opnemen