Kabinet komt binnenkort met 'afgeslankt' corona-steunpakket 3.0

De geruchten gaan al langer, maar sinds vandaag is er iets meer duidelijkheid over het derde steunpakket voor ondernemers die zijn geraakt door de coronacrisis. Het huidige steunpakket loopt af op 30 september a.s. Let op, de aanvraagperiode voor NOW 2.0 verstrijkt op 31 augustus a.s. Het kabinet komt daarom met een nieuw steunpakket, waaronder een NOW 3.0, die in werking treedt op 1 oktober a.s. Volgens Haagse bronnen worden de nieuwe steunmaatregelen afgezwakt ten opzichte van de eerdere pakketten.

Uit berichtgeving van het AD en De Telegraaf van vanmorgen, worden de eerste contouren van het derde steunpakket duidelijk. Het derde steunpakket wordt verlengd tot aan de zomer van 2021 en heeft daarmee een veel langere looptijd dan NOW 1.0 en NOW 2.0. De hoogte van de vergoedingen en de doelgroepen waarvoor de vergoeding gelden, worden beperkt. Op die manier krijgen vooral bedrijven steun die nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals de horeca, evenementenbranche en cultuursector.

De drempel om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming in de loonkosten wordt verhoogd van een omzetverlies van 20 procent, naar een omzetverlies van 30 procent. Daarnaast wordt het deel van de loonsom dat de overheid voor zijn rekening neemt stapsgewijs afgebouwd, van 90 procent, naar achtereenvolgens 80, 70 en 60 procent. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om overtollig personeel te ontslaan.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft overeind voor zzp’ers en andere zelfstandigen die door de coronacrisis minder verdienen dan bijstandsniveau. Bedrijven die te weinig omzet draaien om hun vaste lasten te kunnen betalen kunnen daarnaast een beroep blijven doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De gesprekken over het nieuwe steunpakket en de NOW 3.0 lopen nog. Naar verwachting worden de plannen binnenkort bekendgemaakt. STIPT. houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Contact opnemen