Hoe kun je aantonen dat sprake is van “niet - werkbare dagen”?

In veel aannemingsovereenkomsten wordt de termijn waarbinnen het bouwwerk dient te zijn opgeleverd uitgedrukt in ‘werkbare dagen’. De hoogte van een eventuele boete bij het overschrijden van de bouwtermijn is meestal afhankelijk van het aantal (werkbare) dagen waarmee de bouwtermijn is overschreden. Tussen partijen kan discussie ontstaan over de welke dagen als onwerkbare werkdagen gelden. Zo ook in een zaak waar de Raad van Arbitrage (de “Raad”) zich recent over heeft gebogen.

Wat was het geval?
Op de aannemingsovereenkomst in kwestie waren de algemene voorwaarden van Woningborg van toepassing (de “Algemene Voorwaarden”). Hierin is bepaald dat dagen als onwerkbaar worden beschouwd als: “door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.”

In de AVA 2013 en UAV 2021 zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen.

De aannemer stelde zich op het standpunt dat 50 van de 149 dagen waarmee de bouwtijd was overschreden, onwerkbaar waren. Als bewijs hiervoor overlegde hij weersberichten van het KNMI waaruit bleek dat gedurende deze dagen (mogelijk) langer dan vijf uren sprake was van regen of harde wind, en een foto van een besneeuwde bouwplaats.

De Raad oordeelde dat onvoldoende was onderbouwd waarom sprake was van onwerkbare dagen. Volgens de Raad had de aannemer verzuimd om te onderbouwen waarom hij op die dagen minimaal vijf uren niet kon werken. De bouwplaats kan immers wel gewoon bereikbaar zijn, en tijdens regen of harde wind kunnen ook werkzaamheden aan de binnenzijde van het gebouw worden verricht.  

STIPT. TIPT
Het is aan te raden om een rapportage of logboek bij te houden van de weersomstandigheden en de te verrichten werkzaamheden, om aan te tonen dat – als gevolg van de slechte weersomstandigheden –ten minste vijf uren niet kon worden gewerkt. Ook moet de aannemer er rekening mee houden dat hij, ondanks het slechte weer, (alternatieve) werkzaamheden zou kunnen verrichten (bijvoorbeeld aan de binnenkant van het gebouw).

Contact opnemen