(Gratis) koffie wordt duur betaald

Nadat een werkgever ontdekte dat een werknemer kopjes koffie had gestolen, is de werknemer op staande voet ontslagen. Rechtbank Den Haag boog zich over de vraag of dit ontslag rechtmatig was en of de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Wanneer de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft hij geen recht op een transitievergoeding.

In de kantine van de werkgever staat een koffieautomaat waaruit tegen een kleine vergoeding van € 0,20 koffie kan worden gehaald. Met de sleutel van de kantoormanager kan gratis koffie uit de automaat worden gehaald. Het gebruik van de sleutel wordt incidenteel toegestaan, wanneer een werknemer geen kleingeld bij zich heeft. De werknemer in kwestie gebruikte een valse sleutel om zichzelf en anderen – zonder toestemming - te voorzien van gratis koffie.

Volgens de rechter heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan diefstal en is zijn handelen te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen in de zin van artikel 7:673 lid 7 sub c BW. Het feit dat het per kopje koffie om steeds een klein bedrag is gegaan, leidt niet tot een ander oordeel. Daarbij is ook van belang dat de werkgever haar werknemers recent nog expliciet heeft gewaarschuwd dat zij geen diefstal accepteert en degenen die zich daaraan schuldig maken op staande voet zal ontslaan. De werknemer is ondanks deze waarschuwing gebruik blijven maken van zijn valse sleutel. De rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet rechtmatig is, en de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Let dus op, ook al is de waarde van hetgeen wordt gestolen erg klein, een (rechtmatig) ontslag op staande voet is zo gegeven.

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »