Een joint in de bedrijfsbus? De (on)betrouwbare verklaringen van collega's

Coolblue voert een zero tolerance beleid met betrekking tot drugsgebruik, en ontslaat werknemer X op staande voet vanwege softdrugsgebruik tijdens werktijd. X ontkent zich daar schuldig aan te hebben gemaakt. De casus is als volgt.

X zit op woensdagmorgen in de bedrijfsbus met 2 collega's, op weg naar een klus in Eindhoven. 's Middags rijdt X weer terug, met 2 andere collega's. De volgende dag wordt hij op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens zowel de heen- als de terugrit een joint zou hebben gerookt.

X start een procedure. Hij stelt dat hij onterecht is beschuldigd en verzoekt de rechter om een billijke vergoeding vanwege de onregelmatige opzegging van zijn dienstverband.

De rechter stelt vast dat Coolblue degene is die moet bewijzen dat haar werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan het beweerde softdrugsgebruik, en beoordeelt het bewijs dat Coolblue aandraagt. Dat bewijs bestaat uit:

  • schriftelijke verklaringen van 3 van de 4 collega's waarmee X die woensdag in de bedrijfsbus heeft gezeten; en
  • geluidsopnames van gesprekken die Coolblue enkele maanden later met 2 van deze 4 collega's heeft gevoerd over het voorval op die woensdag.

De rechter constateert dat 2 verklaringen (van de 2 collega's op de heenrit) identiek zijn. Als Coolblue daarnaar wordt gevraagd, antwoordt zij dat alle schriftelijke verklaringen waarschijnlijk door de teamleider zijn opgesteld en voor akkoord zijn ondertekend door de collega's. Daardoor twijfelt de rechter aan de authenticiteit van de verklaringen, des te meer omdat zij ook weinig gedetailleerd zijn. De geluidsopnames wijzen in dezelfde richting, Coolblue stelt de collega's in die gesprekken – aldus de rechter – 'sturende vragen' over wat er is voorgevallen in de bedrijfsbus. Daar nog bijkomend dat de schriftelijke verklaring van 1 van de collega's niet strookt met wat hij zegt op de geluidsopname, oordeelt de rechter dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is dat X zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het roken van joints tijdens werktijd. Wel krijgt Coolblue nog een kans, want de rechter besluit tegemoet te komen aan haar verzoek om de betreffende collega's in de procedure als getuigen te horen. Dan zal de rechter zich zelf een beeld kunnen vormen over de authenticiteit van de verklaringen. Wordt vervolgd, dus.

 

Contact opnemen

Billijke vergoeding
De billijke vergoeding is een vergoeding die een kantonrechter in een ontbindingsprocedure kan toekennen aan een werknemer, bovenop de wettelijke verplichte transitievergoeding. Voor een billijke vergoeding is enkel plaats als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld richting de werknemer.
Meer info »