Werknemer steekt in zijn vrije tijd graag een jointje op. Hij werkt bij een staalbedrijf waar grote, zware staalconstructies gebouwd en verplaatst worden. Nadat er meerdere bedrijfsongelukken plaatsvinden, voert de werkgever een alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid in.  Er mogen bij de aanvang en de uitvoering van de werkzaamheden geen sporen van drugs en alcohol aanwezig zijn.  Met deze norm moeten werknemers ook in hun vrije tijd rekening houden.

Zonder toestemming van werknemer te vragen neemt werkgever (via een gespecialiseerd bureau) een drugstest af. Werknemer test positief op sporen van THC en krijgt daarom daarna een schriftelijke waarschuwing. Negen maanden later gebeurt hetzelfde, werknemer wordt weer (op 2 achtereenvolgende dagen) onaangekondigd getest, wederom worden er (op beide dagen) sporen van THC gevonden. Werknemer wordt op staande voet ontslagen.

Is dit ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

Volgens de kantonrechter is het ontslag op staande voet terecht gegeven. Het klopt dat de regels die opgesteld zijn in het personeelshandboek het gebruik van middelen in de vrije tijd beperken. Dit maakt een inbreuk op de privésfeer van de werknemer. Maar het veiligheidsbelang van de werknemer rechtvaardigt deze inbreuk. Dat werknemer de regels uit het personeelshandboek heeft overschreden is ernstig vanwege het grote veiligheidsbelang van de werkgever. Het ontslag op staande voet is proportioneel omdat werknemer al eerder een waarschuwing had gekregen en daarbij is hem ook verteld dat als hij nogmaals in de fout zou gaan, hij op staande voet ontslagen zou worden.

Ook is de verwerking van de gegevens (uitslag drugstest) rechtmatig omdat het gebruik van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werknemer hoeft hier geen toestemming voor te geven.

 

Contact opnemen

Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »