Boete van 15.000 euro voor het bijhouden van oorzaak ziekteverzuim werknemers

Recent is door de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opgelegd van EUR 15.000,00 aan een werkgever die de oorzaak van het ziekteverzuim van werknemers nauwkeurig bij hield.

Gezondheidsgegevens zijn zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, deze gegevens moeten extra worden beschermd. Het verwerken van gezondheidsgegevens van zieke werknemers is niet noodzakelijk voor re-integratie van werknemers. Het is een werkgever dan ook alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan om de aard en oorzaak van de ziekte van een werknemer registreren, bijvoorbeeld bij epilepsie zodat duidelijk is wat er moet gebeuren als de werknemer een aanval krijgt.

De verzuimregistratie van het bedrijf bevatte veel (onnodige) informatie over de gezondheid van werknemers, zoals namen van ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen. Daarnaast was de verzuimregistratie ook nog eens onvoldoende beveiligd. Als een verzuimsysteem via internet toegankelijk is, dient toegang namelijk via meerfactorauthenticatie te verlopen. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord is niet voldoende.

Werknemers hebben het recht om medische informatie zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Een werkgever mag bij iemands ziekmelding niet naar de aard en oorzaak van de ziekmelding vragen, dit is aan de arbodienst of bedrijfsarts. Deze mag de werkgever vervolgens informeren over de verwachte duur van de ziekte en de mogelijke belastbaarheid van de werknemer. Een werkgever mag natuurlijk wel vragen stellen die noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid wegens ziekte.

Contact opnemen

Re-integratie
Als een werknemer ziek is, hebben werknemer en werkgever jegens elkaar een aantal verplichtingen, gericht op de terugkeer van de werknemer naar zijn werk. Werknemer is gehouden om actief mee te werken aan het herstel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dat kan betekenen dat de werknemer (tijdelijk) ander, passend werk moet doen. Werkgever is gehouden een bedrijfsarts/arbodienst in te schakelen, en een plan van aanpak op te stellen. Verder moet hij nagaan of er ander passende arbeid is voor de werknemer in de organisatie. Het traject naar de terugkeer wordt re-integratie genoemd.
Meer info »