Betalen van huur terwijl uw winkel of bedrijf gesloten is?

Mogelijk ziet u uw omzet snel dalen als gevolg van de coronacrisis. Misschien heeft u zelfs uw zaak moeten sluiten. Het einde van de maand nadert, zo ook de betaling van de huur. Als huurder is momenteel een van de meest prangende vragen of de huur van uw winkelpand, bedrijfsruimte of kantoorruimte kan worden opgeschort, uitgesteld of kwijtgescholden.

Volgens het Nederlandse huurrecht kan een huurder van een kantoor- of winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW slechts in geval van een ‘gebrek’ aan de gehuurde ruimte aanspraak maken op huurkorting. Het coronavirus, inclusief alle gevolgen, voldoet niet aan de voorwaarden om als ‘gebrek’ te worden beschouwd.

Het kabinet is gekomen met een pakket aan financiële hulp voor het bedrijfsleven (de maatregelen op een rij). Dat biedt echter nog geen oplossing voor de huurkosten. Rijke winkelketens zetten de pandeigenaren voor het blok. Zij eisen huurkorting of delen simpelweg mee dat ze de komende maanden geen huur betalen vanwege de coronacrisis. Dit zet kwaad bloed bij de verhuurders, die vinden dat de winkelbedrijven misbruik maken van de situatie.

Veel andere (kleinere) huurders sturen brieven met het verzoek aan de verhuurder of zij bereid zijn de huur voor een aantal maanden op te schorten of zelfs kwijt te schelden. Sommige verhuurders geven huurkorting of verlenen uitstel van betaling. Daar valt wat voor te zeggen, zeker wanneer huurders zonder die korting binnen afzienbare tijd failleren en er dan helemaal geen huuropbrengsten meer te verwachten zijn. Echter, lang niet alle verhuurders willen of kunnen korting geven op de huur.

IVBN, een vereniging van grote, institutionele beleggers, zal retailers “op maatwerkbasis” tegemoetkomen, meldt IVBN op haar website. 'Gezonde winkelbedrijven die puur door corona in problemen zijn gekomen willen we graag helpen', zegt directeur Frank van Blokland. 'Vooral het midden- en kleinbedrijf, waar huuruitstel van minstens een maand veel hulp kan bieden. Vastgoed Belang, een vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, benadrukt op haar website dat “niet iedere verhuurder evenveel ruimte heeft om mee te bewegen”. Behalve gezonde ondernemers, hebben we “na corona” ook nog financieel gezonde beleggers nodig.

Overleg tussen vastgoedpartijen en brancheclubs van winkeliers heeft tot op heden nog niet geleid tot een collectieve oplossing. De vraag is of het kabinet (nood)maatregelen gaat treffen om de huurders te helpen.

Duitsland is inmiddels een stap(je) verder, daar is inmiddels een wet geïntroduceerd die het vastgoedeigenaren verbiedt om de huurovereenkomst van onder meer bedrijfsruimten te beëindigen in geval van een huurachterstand die is ontstaan tussen 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

Gisteren werd duidelijk dat in Nederland de brancheverenigingen Aedes, IVBN, Kences en Vastgoedbelang zijn overeengekomen dat huurders tijdelijk niet uit hun woning gezet kunnen worden als er sprake is van een achterstand. De minister zegt ook met een spoedwet te komen om tijdelijke huurcontracten te verlengen tijdens de crisis. Tot op heden heeft het kabinet geen uitspraken gedaan over mogelijke maatregelen of tegemoetkomingen voor de huurders/verhuurders van winkel- of overige bedrijfsruimten. Verhuurders en huurders zullen in deze tijd met elkaar moeten meedenken om te zorgen dat beide partijen de crisis doorkomen.

Heeft u moeite met het betalen van de huur of voorziet u binnen afzienbare tijd problemen? Meld dat dan zo snel mogelijk bij uw verhuurder.

STIPT. adviseert om altijd in overleg te treden met uw verhuurder, vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

 

 

Contact opnemen

Huurovereenkomst
Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Beide partijen hebben rechten en verplichtingen. Zo is de verhuurder verplicht het verhuurde ter beschikking te stellen en te gebreken aan het verhuurde te verhelpen. De huurder is onder meer verplicht om de huur te betalen en om zich als een goed huurder te gedragen. Dit zijn algemene regels voor huur, die gelden voor zowel de huur van woonruimte als de huur van bedrijfsruimte.
Meer info »