Vanaf 1 juli 2021 wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om de werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang (‘vastklikregeling) die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren waarvoor de werknemer in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Het doel hiervan was om de positie van oproepkrachten te versterken en hun meer zekerheid te bieden.

Als de oproepkracht het aanbod van de werkgever accepteert is er niet langer sprake van een oproepovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst. Aanvaardt de oproepkracht het aanbod niet, dan wordt de oproepovereenkomst voortgezet.

Na inwerkingtreding van de WAB is gebleken dat deze bepaling niet duidelijk is, omdat er niets wordt geregeld over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur.

Hierdoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarin bijvoorbeeld acceptatie van het aanbod door de werknemer uitblijft waardoor geen duidelijkheid is over in welke vorm de overeenkomst zal worden voortgezet: als oproepovereenkomst of als arbeidsovereenkomst. Een andere ongewenste situatie die kan ontstaan is als tussen het aanbod van de werkgever en de ingangsdatum van het contract van de werknemer veel tijd zit.
Per 1 juli 2021 volgt een wijziging van de wetgeving waardoor het volgende wordt geregeld.
 

  • De werknemer moet het aanbod voor een vaste arbeidsomvang binnen een maand accepteren. Op grond van de huidige wetgeving heeft de werknemer een bedenktijd van ten minste een maand.
  • Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag wel, maar later niet meer.

 

 

Contact opnemen