Ook betaalde snuffelmiddag kan een schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten zijn

Op 1 januari van vorig jaar is de huidige ketenregeling in werking getreden. Deze ketenregeling houdt in dat wanneer er sprake is van meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen drie jaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Regelmatig vragen werkgevers toekomstige werknemers een dagje proef te draaien. De vraag is of een proefdag kan worden gezien als arbeidsovereenkomst en dus kan meetellen in de keten van arbeidsovereenkomsten. In dit artikel bespreekt STIPT. een recente uitspraak waarin dit de kernvraag was.

Werknemer solliciteerde naar de functie van zelfstandig werkend kok bij Holland Casino. Na een sollicitatiegesprek, heeft de werknemer in oktober 2015 één keer drie uur meegedraaid in de keuken van Holland Casino. Op 1 december 2015 trad de werknemer in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden. In december 2015 verzocht werknemer werkgever om de drie gewerkte uren in oktober 2015 uit te betalen. Dit is ook gebeurd. Uiteindelijk wordt de arbeidsovereenkomst na drie overeenkomsten voor bepaalde tijd door de werkgever opgezegd om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te vermijden. Na acht maanden komt de kok terug en krijgt hij nogmaals drie overeenkomsten voor bepaalde tijd aangeboden. De derde arbeidsovereenkomst wordt (opnieuw) niet verlengd door de werkgever.

Uiteindelijk ontstaat er een discussie tussen partijen of de werknemer werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of niet. De werknemer start een procedure en vraagt de kantonrechter onder andere voor recht te verklaren dat er tussen partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kantonrechter overweegt dat partijen van mening verschillen over de vraag of de proefdag kwalificeert als arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk, aan alle drie de elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Het staat vast dat de werknemer gedurende drie uur in het restaurant heeft meegedraaid. In het verlengde valt niet in te zien dat de werknemer zonder aanwijzingen van de chef-kok werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarmee is sprake geweest van een gezagsverhouding. Tot slot heeft de werknemer loon ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. Dat dit loon pas is betaald nadat de werknemer in dienst trad, doet daaraan niet af.

Deze uitspraak laat zien dat voorzichtigheid is geboden voor werkgevers als zij potentiële nieuwe werknemers een dag laten meewerken. Zo’n proefdag kan tot gevolg hebben dat een werknemer een succesvol beroep doet op de ketenregeling en dus voor onbepaalde tijd in dienst is.

Contact opnemen