Ontslag na deelname aan (avondklok)rellen?

Gisteravond gaf de politie de eerste beelden vrij van ‘deelnemers’ aan de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Wat als je een werknemer herkent op de beelden of als je er op een andere manier achter komt dat jouw werknemer betrokken was bij de rellen? Rechtvaardigt dit een ontslag? Onze jurist Annelies van den Berg - Flikweert licht toe: 

"De hoofregel in het Nederlandse arbeidsrecht is dat privé gedragingen van een werknemer in beginsel geen reden tot ontslag vormen. Vrijheid van meningsuiting en demonstratie zijn namelijk grondrechten, evenals eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders wanneer de privé gedragingen de werkgever raken, bijvoorbeeld wanneer de werknemer als uithangbord van de onderneming fungeert of als de privé gedragingen het werk zelf belemmeren. De functie van de werknemer in kwestie is daarbij van groot belang. Zo werd begin vorig jaar een politiemedewerker in opleiding ontslagen na zijn deelname aan voetbalrellen. Tijdens de rellen werd ondermeer geweld tegen de politie gebruikt. Ook de arbeidsovereenkomst van een werknemer van Greenpeace werd ontbonden wegens verwijtbaar handelen toen de werknemer op Facebook opriep tot agressie en geweld. De uitlatingen van de werknemer waren volgens de rechter zo sterk in strijd met de kernwaarden van Greenpeace, dat hij deze niet publiekelijk had mogen maken.

Echter, ook wanneer de omstandigheden mogelijk niet dusdanig zijn dat een kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst,  kan de arbeidsverhouding ernstig verstoord raken als blijkt dat de werkgever de gedragingen van de werknemer sterk afkeurt.

Of deelname aan de (avondklok)rellen een ontslag kan rechtvaardigen is dus sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de aard van de functie. Zo kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat, wanneer een werknemer van supermarktketen Jumbo wordt herkend op beelden van de plundering van een Jumbo, dit tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan leiden."

Contact opnemen