Kentekenhouder aansprakelijk voor tanken zonder betalen?

Kan de kentekenhouder van een auto aansprakelijk gehouden worden voor het niet betalen van tankkosten, zonder dit zelf gedaan te hebben? De rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel.

Wanneer een bestuurder van een auto voor € 150 aan benzine tankt en vervolgens zonder te betalen wegrijdt, stapt het tankstation naar de rechtbank. Het tankstation vordert betaling van ruim € 190, bestaande uit de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten. De kentekenhouder heeft onrechtmatig gehandeld door zonder te betalen het tankstation te verlaten en het tankstation heeft hierdoor schade geleden. Ondanks herhaalde aanmaning weigert de kentekenhouder te betalen. De kentekenhouder betwist de vordering: niet zij, maar haar ex-partner zou getankt hebben op de bewuste datum. De vrouw kwam hier pas na de dagvaarding achter door de overgelegde foto’s.

Te laat

Naar het oordeel van de kantonrechter mag het tankstation de kentekenhouder aanspreken. Bij wegrijden zonder betalen kan ervan uit worden gegaan dat de kentekenhouder van een auto hiervoor verantwoordelijk is. De vrouw heeft pas bij dupliek naam en adresgegevens van de bestuurder verstrekt. Dit is te laat, zo oordeelt de kantonrechter. Het enkele feit dat de vrouw niet op de overgelegde foto’s staat, pleit haar niet vrij, zo voegt de kantonrechter toe. Dat kan een veelheid aan redenen hebben. De vrouw is aansprakelijk voor de geleden schade.

ECLI:NL:RBNHO:2023:587

Contact opnemen

Rechtbank
De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg.
Meer info »
Aanmaning
Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen.
Meer info »
Dagvaarding
De dagvaarding is een document waarin de eiser omschrijft wat hij eist, de gronden waarop die eis is gebaseerd en hoe en wanneer de gedaagde hierop kan reageren. De dagvaarding wordt aan de gedaagde betekend door een gerechtsdeurwaarder.
Meer info »
Kantonrechter
De kantonrechter is belast met de behandelingen van bepaalde soorten zaken, namelijk: civiele zaken tot een bedrag van EUR 25.000,-, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Verder gaat de kantonrechter ook over zaken met betrekking tot bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of aanvaarden van erfenissen. Het is bij een kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.
Meer info »