FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN FAILLISSEMENTSRECHT

STIPT. beschikt over ruime ervaring op het gebied van financieringen en zekerheden. Zowel als adviseur van ondernemingen, als van banken.

Financieringsvragen zijn onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Het kan gaan om het (her)financieren van de onderneming, maar ook om het financieren van transacties.

Dat geldt ook voor het stellen en verkrijgen van (aanvullende) zekerheden. Vragen op dit vlak doen zich voor als het een onderneming voor de wind gaat, maar ook als dat niet het geval is.

Discussies over financiering en zekerheden kunnen betrekking hebben op uw onderneming, maar juist ook op de onderneming van uw klant of leverancier.

Wij denken met u mee bij twijfel aan de kredietwaardigheid van uw leverancier of opdrachtgever. Wij helpen mee om nakoming te verzekeren en om onverhoopte schade te beperken.

STIPT. WERKT VOOR:

 • Aannemers
 • Opdrachtgevers
 • Leveranciers
 • Afnemers
 • Kredietgevers
 • Kredietnemers
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars
 • Installateurs
 • Huurders
 • Verhuurders
 • Overheden

Roel Versteeg
Uw contactpersoon is Roel Versteeg

T: 088 – 000 53 04
M: 06 – 481 19 081

Stuur Roel een bericht

Uw e-mailadres

EXPERTISEGEBIEDEN:

 • hypotheekrechten
 • pandrechten
 • retentierechten
 • eigendomsvoorbehouden
 • (opzegging van) kredietrelaties
 • hoofdelijke aansprakelijkheid
 • borgtochten
 • (dreigende) insolventie
 • bestuurdersaansprakelijkheid